En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

5 november 2018

5 november 2018

Att patienter deltar i medicinska forskningsprojekt blir allt vanligare. En del forskningsfinansiärer efterfrågar detta för de projekt de ger medel till. Flera patientorganisationer ordnar kurser för patienter som är intresserade av att bli forskningspartner. Målsättningen är att fler perspektiv ska bli synliga i medicinska forskningsprojekt. Läs mer under rubriken: Fler perspektiv med patientmedverkan.

Mätandet, granskandet och dokumenterandet har gått för lång inom offentliga verksamheter som vård omsorg och skola, anser filosofen och författaren Jonna Bornemark. Det som skulle vara en kvalitetssäkring hotar istället att försämra kvaliteten när insatser som kan bockas av på ett papper tränger undan viktiga mänskliga möten och kunskap som inte låter sig fångas i mallar. I boken Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde utvecklar hon sina tankar med hjälp av tre filosofer från, 1400-1500- och 1600-talen. Läs mer under rubriken: Dags att sätta gränser för ”mätkulturen”.

Lars Björklund är aktuell senior filosof. Han skriver den här gången om den mångtydiga och svårfångade sanningen. Läs mer: Seniora filosofer.

Yvonne Busk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto