En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Äldre tar plats i bokmässans myller

Boktravarna föreföll högre än någonsin på årets bokmässa. Att pappersboken skulle vara utrotningshotad syntes inga tecken på här. Seniorer tog förhållandevis stor plats i flödet. Bland besökarna på mässgolvet och bland författare och debattörer som framträdde på olika scener. En hel del av de böcker och ämnen som togs upp hade också kopplingar till den snabbt växande gruppen äldre. Här är ett par exempel:

Boken 10 tips – Må bättre och lev 10 år längre kom ut i somras och är skriven av Bertil Marklund, professor vid Göteborgs universitet. Han kallade den för en kort guide till ett långt liv, när han talade om den på bokmässans scen Hälsa & livsstil. De nycklar till ett långt och friskt liv som han förespråkar grundar sig på vad forskningen kommit fram till idag. Det är därför inga revolutionerande nyheter han presenterar, men han gör det i en ovanligt kortfattad guide som är lätt att ta till sig och använda som en sorts handbok i vardagen.

Bertil Marklund

Bertil Marklund

Är det verkligen möjligt att få tio extra år? var den fråga han utgick från, när han började arbetet med boken. Fokus låg på att hitta friskfaktorer i stället för riskfaktorer. Genom att ta till sig de kunskaper som faktiskt finns idag, och inrätta sitt liv därefter, kan man faktiskt på egen hand undvika många hälsoproblem och skjuta upp sitt åldrande, anser Bertil Marklund. En positiv förutsättning är att forskarna idag kommit fram till att vårt genetiska arv inte har lika stor betydelse som man trodde för några år sedan. Vi har alltså större makt själva över vår hälsa och vårt åldrande än man tidigare trott.

Uppkomsten av våra ofta åldersrelaterade folksjukdomar beror på inflammationer, enligt Bertil Marklund, och då är två saker är viktiga – att minska inflammationer i kroppen och att stärka immunförsvaret. Detta går att åstadkomma med en sund livsstil där viktiga inslag är de klassiska friskfaktorerna – mycket rörelse och bra matvanor.

Fria radikaler har en rad negativa effekter på vår hälsa och åldrande. Men med en sund livsstil minskar de, vilket i sin tur leder till ett friskt immunförsvar, friska kärl och organ och till att inflammationerna minskar.

Boken beskriver bland annat vilka hälsovinster man får av rörelse, vad tid för återhämtning och sömn betyder, solens förmåga att ge oss D-vitamin och matens betydelse.

Det finns, enligt Bertil Marklund, två dimensioner i boken. Den ena handlar om att uppnå ett långsamt åldrande och därmed förlänga livet. Den andra om att skapa kvalitet i de extra åren. Han nämnde också i sin presentation några enkla fakta att tänka på i vardagen: En tupplur på dagen halverar risken för hjärt- kärlsjukdomar. 15 minuter i solen ger lika mycket D-vitamin som ett glas mjölk. Tre-fyra koppar kaffe om dagen renar kroppen. Det är hälsosamt att bara äta sig 2/3-delsmätt.

10 tips. Må bättre och lev 10 år längre är utgiven på Volante förlag, 2016

Åldern är bara en siffra var titeln på ett av bokmässans seminarium, med anledning av boken Passé: de ofrivilliga pensionärerna som TV-journalisten Marianne Rundström skrivit. Åldern är bara en siffra, men en fruktansvärt irriterande sådan, tycker hon. Vi har våra personnummer och måste hela tiden ange hur gamla vi är. Att den gängse pensionsåldern är 65 innebär också att den allmänna bilden av en 65-åring påverkas. Den som pensioneras är ju en gammal människa. Med förslagen om höjd pensionsålder kan den bilden möjligen ruckas lite, tror Marianne Rundström, men helst vill hon ha bort gränsen för pension helt.

Marianne Rundström Foto: Sara Mac Key

Marianne Rundström
Foto: Sara Mac Key

Boken har hon skrivit i ilska och frustration efter att ha tvingats inse att den som närmar sig pension blir uträknad på arbetsplatsen långt innan det är dags att gå. Hon har själv upplevt det och har, under arbetet med boken, insett att det gäller många andra också. Man är inte lägre efterfrågad och ingen verkar ha intresse av att de erfarenheter och kunskaper som samlats under ett långt yrkesliv förmedlas vidare till yngre medarbetare. Det är vad många, med stigande obehag och frustration, tvingas leva med sina sista arbetsår.

För människor som gick i pension på 30-talet kunde det kännas som att gå in i en efterlängtad och välbehövlig semester. Men när nu dagens 40- och 50-talister går i pension är situationen helt annorlunda. Från att ha varit en rättighet har det blivit en inskränkning i arbetsrätten, menar en av de andra deltagarna på seminariet Ingmar Skoog. Han är professor i psykiatri och föreståndare för ett forskningscenter om äldrefrågor och åldrande, Age Cap, i Göteborg.

Medverkade gjorde också Tobias Baudin, förbundsordförande i kommunal. Han representerar ett förbund vars medlemmar ibland ser med oro på diskussionen om höjd pensionsålder. Den som arbetat i yrken som tär hårt på kroppen kan känna att det är svårt att orka fram till pensionsdagen. Men här finns andra sätt att ta sig an problematiken. Det är snarast en fråga om arbetsmiljö, menade Tobias Baudin.

Åldersfixeringen i Sverige skapar mycket problem och det är framför allt en attitydfråga, framhöll Marianne Rundström. Människor som känner att de fortfarande har mycket att ge på sin arbetsplats och vill fortsätta borde värdesättas. Det ointresse många företagsledningar visar för att det ska ske en kunskapsöverföring från äldre till yngre medarbetare är också ofattbart, tycker hon.

Ingmar Skoog påpekade att Diskrimineringsombudsmannen (DO) bevakar treområden; ålder, etnicitet och kön. Ingen företagsledning eller samhällsinstitution skulle lyfta fram som positivt att de har färre kvinnor än män. Men det går utmärkt att säga att man ”föryngrar” sin verksamhet, påpekade han.

Passé: de ofrivilliga pensionärerna är utgiven på Wahlström & Widstrand förlag, 2016.

Text: Yvonne Busk

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto