En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Ett aktivt liv trots smärta

Ta bort handen från plattan! Kroppen protesterar med smärta när vi bränner oss och måste reagera. En skyddsmekanism. Långvarig smärta däremot vägleder oss inte alls. Den kan tvärtom leda till att vi avstår från aktiviteter som skulle få oss att må bättre.

– Vår uppgift i vården är att hjälpa människor att hitta sätt att vara aktiva trots sin smärta, säger Mari Lundberg som är fysioterapeut och forskar kring rörelserädsla.

För närvarande arbetar hon med ett projekt där deltagarna är patienter som ska genomgå en ryggoperation. Hur fysiskt aktiva de är till vardags registreras med en rörelsemätare. Med ett frågeformulär fångar man in deras attityd till fysisk aktivitet, eventuell rörelserädsla och vilka tankar och föreställningar man har om aktiviteter i relation till smärtan.

Att ha en så god hälsa som möjligt inför en operation har visat sig väldigt viktigt. Därför är det angeläget att få mer kunskap om i vilken utsträckning patienter med till exempel ryggsmärta avstår från fysisk aktivitet, antingen för att undvika smärta, eller för att man tror att tillståndet kan förvärras.

Mari Lundberg
Foto: Annika Clarholm

– I de allra flesta fall är det värsta man kan göra i den situationen att avstå från att röra sig. Även för dem som har ont i ryggen ökar risken för vällevnadssjukdomar, som till exempel hjärt-kärlsjukdomar, om man är fysiskt inaktiv. Men dessutom innebär det en ökad risk för komplikationer vid en operation. Människor med god kondition har bättre blodgenomströmning, vilket bidrar till snabbare läkning. Risken för blodpropp är mindre för dem, vårdtiderna blir kortare och rehabiliteringen går snabbare, säger Mari.

Att kroppen är i så bra kondition som möjligt är viktigt för resultatet av alla typer av

operationer. Även cancer- och hjärtkirurgi.

– Inom idrottsmedicinen har man tagit fasta på detta sedan länge. De som drabbas av korsbandsskador till exempel får träna upp sina knän ordentligt före en operation, berättar hon.

Äldre människor drabbas ofta av spinal stenos som kan orsaka svåra ryggsmärtor. Samtidigt är det en operation som planeras med ganska lång framförhållning.

– De patienterna har tid på sig att stärka upp sin hälsa innan det är dags för operation, säger Mari. Samtidigt betonar hon att det bara är en liten del av alla ryggproblem som behandlas med kirurgiska ingrepp. Många behöver stärka sin rygghälsa för att kunna leva det liv de vill. Att får hjälp med att hantera sin smärta är en viktig del i det, förklarar hon och berättar om kvinnan som ville sjunga i kör.

– Hon fick ont i ryggen när hon stod så länge som hon måste göra i kören. Men det som hindrade henne var inte så mycket smärtan i sig, som rädslan för att det kanske inte var bra att stå där, att det skulle kunna förvärra hennes problem. Min utmaning, som fysioterapeut, blev då att tillsamman med henne gå till botten med vad hon hade för tankar om smärtan och vad hon trodde skulle kunna hända om hon fortsatte i kören som hon så gärna ville. Då handlar det så klart om att ha kunskap om ryggen och smärta för att kunna guida henne till ett aktivt liv.

Maris erfarenheter är att när människor undviker smärta är det framför allt för att inte orsaka större skada.

– Generellt är det den rädslan som hindrar mest. Man tänker att smärtan finns där för att skydda oss. Det är därför vi inom vården måste jobba mycket med att komma fram till vilka tankar och föreställningar om smärta våra patienter har. Vad tror det ska hända om de rör sig så att det gör ont? Och vad skulle de vilja göra om inte smärtan var ett hinder? Man kan inte tänka bort den. Men om man vet mer om vad den egna smärtan beror på, och att den inte kommer att förvärras av en aktivitet man gärna vill delta i så kanske man inte avstår för att det gör ont, säger hon.

En annan sida av saken är att träning i sig kan ha en smärtlindrande effekt.

– Det beror på att kroppens egna smärthämmande system aktiveras då och att man blir distraherad av att tänka på något annat. Om man tränar upp sin styrka så innebär det också att man bär upp sin egen kropp bättre, vilket i sin tur leder till mindre smärta. Och den större hälsoeffekten för alla – ont eller inte ont – är förstås att rörelse minskar de så kallade vällevnadssjukdomarna som diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

I den studie Mari nu arbetar med försöker man alltså klarlägga vad det är som hindrar människor med smärta från att vara fysiskt aktiva, för att se hur man på det sättet på sikt kan åstadkomma bättre resultat vid operationer. Och hur de psykologiska hindren för att röra sig trots smärta ser ut är ur många synpunkter viktigt att forska vidare kring, anser hon.

– Vi inom vården måste bli bättre på att stödja ett hälsosamt liv. Vad vill man göra och vad kan man hitta för aktivitet som fungerar, trots de problem som finns? Vi kan med konkreta övningar och samtal komma fram till det tillsammans med våra patienter, säger hon.

Mari Lundberg är docent, leg fysioterapeut och specialist i ortopedi. Hon är verksam vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.

Text: Yvonne Busk Bilder: Mostphotos

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto