En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Fånga upp de äldre multisjuka

Patienter som samtidigt har andra allvarliga hälsoproblem tenderar att avbryta påbörjad behandling för makuladegenaration (AMD) inom ett år. Därför måste sjukvården särskilt uppmärksamma dessa patienter, anser Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet.

Institutionen där Aldana Rosso är verksam samverkar nära med hälso- och sjukvården. Stor vikt läggs vid att forskningen ska vara överförbar till patientvård. När det gäller patienter som kan få behandling för så kallad våt makuladegeneration vill Aldana Rosso ”sätta flagg” på de patienter hon menar kan bli hjälpta av behandling, men som samtidigt riskerar att falla ur ett behandlingsprogram om inte sjukvården särskilt fångar upp dem. Enligt en forskningsstudie hon arbetat med ökar risken med ca 30 procent för att multisjuka äldre avbryter behandlingen inom ett år.

– Många äldre vill inte vara till besvär och dröjer därmed för länge att söka vård om synkskärpan försämras. Det är ett problem eftersom det är så viktigt att komma i tid. Det finns ingen exakt vetenskaplig gräns för när behandlingen bedöms vara effektiv, men generellt gäller att ju bättre man ser när den börjar, desto större effekt har den.

Men det är också viktigt att fullfölja en påbörjad behandling, betonar Aldana Rosso.

– Med den här forskningen ville vi se om det fanns något speciellt som stack ut hos dem som avbröt behandlingen och det vi kan se är att det gäller patienter som inte ser bra när de får sin diagnos och äldre som också har allvarliga andra sjukdomar. I den situationen kanske något annat överskuggar problemen med ögonen och de kan ha svårigheter att ta sig till en klinik. Samtidigt är det viktigt för många äldre att kunna läsa och se på TV. Därför är det angeläget att sjukvården inte tappar de patienter som kan bli hjälpta av behandling, säger hon.

Det finns i dagsläget tre olika läkemedel som används vid injektioner i ögat mot våt AMD. En diskussion inom vården har gällt vilket av dem som är mest effektivt. Priserna skiljer och man kan lätt tro att den dyraste är mest effektiv. Men enligt en annan studie som Aldana Rosso tagit fram syns ingen stor skillnad i behandlingsresultat mellan de olika läkemedlen. En strävan är också att försöka hålla nere antalet injektioner för varje patient så mycket som möjligt, men samtidigt är situationen idag att injektionerna, oavsett vilket läkemedel som används, är få i förhållande till det som rekommenderas.

– Kliniska studier visar att det helst ska vara cirka åtta sprutor under första året, med injektioner en gång i månaden de första tre månaderna. För patienter som fick sin diagnos 2015 varierade antalet injektioner mellan fyra och tio under första året vid landets kliniker. Vad som skulle behövas för att öka antalet är inte lätt att säga. Bilden är komplex. Det vi sett i våra studier, att många multisjuka inte fullföljer det första årets behandling, kan vara en faktor. Det kan också vara svårt för kliniker att ge tillräckligt med läkartid för patienterna. Utan att ha belagt det i studier tror jag att det sistnämnda är en viktigare faktor än priset på läkemedel, säger hon.

Tidigare behandlades våt AMD ibland med laserkirurgi, då laserstrålning riktades mot de onormala blodkärl som bildats för att förstöra dem. Detta är dock en metod som övergivits nu, förklarar Aldana Rosso.

– Den behandling vi nu har är så otroligt mycket bättre, säger hon.

Text: Yvonne Busk Bilder: Mostphotos

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto