En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Aktuellt

18 september 2017

18 september 2017

Den som drabbas av allvarlig sjukdom önskar givetvis att den upptäcks så tidigt som möjligt för att behandling ska kunna sättas in. I Västerbotten pågår sedan början av 1990-talet omfattande hälsoundersökningar för att eventuella hälsoproblem ska upptäckas tidigt. Rådgivning kring levnadsvanor är ett viktigt inslag.

Screening för typ2-diabetes är en av rutinerna vid hälsoundersökningarna i Västerbotten och nu visar en omfattande studie att de som fått sin diabetesdiagnos i samband med hälsoundersökningarna har en avsevärt bättre prognos i flera avseenden än de som får diagnosen senare, i den vanliga sjukvården. Läs mer under rubriken Tidig diagnos – bättre prognos.

Screening är en omdebatterad metod eftersom möjligheten att upptäcka sjukdomar tidigt kommer till ett pris. Nackdelar som lyfts i debatten är till exempel risken för att människor får falska sjukdomsbesked och genomgår onödiga behandlingar, att bara en liten del av dem som deltar kommer att få nytta av programmet och att screening tar resurser från annan vård. På Socialstyrelsen pågår löpande ett omfattande arbete med att urskilja de screeningprogram man anser innebär så stor sammanlagd nytta att de ska rekommenderas nationellt. Läs mer under rubriken Screening som verktyg för jämlik vård.

Jan Falk är aktuell senior filosof. Han ser i backspegeln en ungdomstillvaro i skarp kontrast till vår tids ungdomsarbetslöshet. En tid då tillfälliga påhugg stod som spön i backen.

Yvonne Busk


4 september 2017

4 september 2017

Att mötas i vården, hämta styrka i berättelser och se sambandet mellan kropp och själ är en röd tråd i de texter som presenteras i det här nyhetsbrevet. Narrativ medicin är en arbetsmetod som för närvarande väcker stort intresse hos vårdpersonal. Det handlar bland annat om de berättelser som är viktiga i mötet mellan patient och läkare, eller andra vårdgivare. Läs mer under rubriken Ge rum åt berättelsen i vården.

Dikter och bilder kan vara tacksamma utgångspunkter för människor som vill samlas i grupp och tala om livsfrågor. Nyligen gavs boken Det är aldrig efteråt ut av författaren och tidigare sjukhusprästen Lars Björklund som skrivit dikterna och samarbetat med fotografen Hans Harman, också han präst. Boken är framställd med tanken att även kunna vara en utgångspunkt för samtalsgrupper. Läs mer under rubriken En bok att tala om.

Anna Hertting är aktuell senior filosof. Hennes krönika handlar om betydelsen av att få stöd och känna tilltro till förmågan i en rehabiliteringsprocess. Läs mer under fliken Seniora Filosofer.

Yvonne Busk


21 augusti 2017

21 augusti 2017

Vad är det att leva fullt ut? Att ta in livets alla aspekter och våga möta alla känslor de väcker? Det kräver livsmod men skänker oss ett rikare liv, anser Dan Stiwne, författare och terapeut med inriktningen existentiell psykoterapi. Han är en av de medverkande i Sveriges första Existentiella festival som ordnas nu i augusti på Österlen med temat Mod och medmänsklighet. Läs mer under rubriken Skjut inte upp livet.

Att äntligen få ägna sig åt sin konst på heltid gör konstnären Michaela Gatti lycklig. Efter pensioneringen var det äntligen möjligt. Nu, vid 74 års ålder, är hon mycket produktiv och efterfrågad med täta utställningar. Läs mer under rubriken Modigare med åren.

Ola Björlin skriver om naturens obönhörliga och opåverkbara växlingar, om vår floras och faunas extremt finjusterade relationer som naturens ekologi visar fram och om de mellanmänskliga relationerna i vår sociala ekologi. Läs hans krönika under Seniora Filosofer.

Yvonne Busk


7 augusti 2017

7 augusti 2017

I primärvården behandlas patienter som drabbats av våra stora folksjukdomar. Men det mesta av forskningen kring dessa sjukdomar bedrivs vid de stora universitetssjukhusen. Arbetet vid akademiska vårdcentraler – ett fåtal i landet – är ett sätt att knyta forskningen närmare primärvården. Mörby vårdcentral i Stockholm är en av dem. Läs mer under rubriken Mer forskning i primärvården

Under fliken Notiser kan du ta del av några nyheter från forskarvärlden som presenterats under sommaren. Det handlar bland annat om en ny teknik för att behandla patienter med hjärtrytmstörningar (takyarytmi), om hur höftfrakturer kan undvikas hos patienter som behandlas med kortison, om att demenssjukdomar minskar hos de allra äldsta och att mekaniska hjärtklaffar mer sällan än biologiska ger infektioner.

Aktuell senior filosof är Lars Björklund. Han skriver om vår tids benägenhet att välja bort människor, om skillnaden mellan skuld och skam och om behovet hos varje människa av att räcka till och få vara med.

Yvonne Busk


3 juli 2017

3 juli 2017

Mänskliga möten är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Därför måste vi värna om våra mötesplatser, menar Karin Perers, en färgstark profil i Avesta. Hon arbetar med stort engagemang i en rad olika verksamheter. Men det finns tydliga kopplingar mellan det som engagerar henne, menar hon. Industrihistoria – skogen – skapelsen – kyrkan. Läs mer under rubriken Sammanhang i allt jag gör.

Så länge vi minns och berättar om henne finns hon kvar, skriver Monica Sparby om sin mormor Oliva, en ovanlig kvinna och ”barfotadoktor” i norra Sverige. Läs Monicas berättelse om mormor Oliva under fliken Seniora Filosofer.

Nu gör Seniorhälsa sommaruppehåll och återkommer med nästa nyhetsbrev i början av augusti.

Jag önskar er alla en skön och stärkande sommar!

Yvonne Busk


Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto