En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Aktuellt

1 oktober 2018

1 oktober 2018

Balans i livet är viktigt på många sätt. Att leva livet så att hälsan värnas, utan att jaga efter den perfekta hälsan så ivrigt att livet glöms bort. Det är en avvägning vi har att göra idag då vi översköljs av information om olika strategier för att få ett långt och friskt liv. Ämnet tas upp i veckan i radioprogrammet Kropp och själ, som spelades in på bokmässan i Göteborg i helgen. Där träffade vi programledaren Ulrika Hjalmarson Neideman för ett samtal om hennes arbete och hennes syn på hälsa. Läs mer under rubriken Jakten på fulländad hälsa.

Om balans i en mycket mer konkret och bokstavlig mening handlar den kampanj som Socialstyrelsen går ut med den här veckan – Balansera mera. Den syftar till att minska fallskadorna som är den vanligaste olycksformen och som orsakar både stort lidande och höga vårdkostnader. Läs mer under rubriken Balansera mera, uppmanar Socialstyrelsen.

Pia Vingros är aktuell senior filosof. Hon skriver om mörkret utanför städerna. Det som ibland förväntas vara skrämmande men som ger upplevelser som bara är möjliga bortom stadens ljus.

Yvonne Busk

 


3 september 2018

3 september 2018

Tänk Japan och bilder dyker upp på landskap, kläder, hus, skrivtecken och annat som skiljer sig mycket från den svenska miljön. Men det finns likheter också. Inte minst när det gäller situationen för äldre. I Japan lever man längst i världen och Sverige följer nära efter. I takt med att Japans gamla tradition, att äldre tas om hand av den yngre generationen, har luckrats upp har samhällets insatser blivit fler. Länge har det funnits ett utbyte mellan Japan och Sverige kring till exempel hur äldreomsorg och äldreboenden utformats.

Gunnel Bergström arbetar som utländsk lektor i svenska vid universitetet i Osaka. Många av hennes studenter har valt svenska, inte bara av intresse för språket utan också för att de är nyfikna på svensk livsstil och den svenska välfärden. En uppgift hon gett sina studenter är att intervjua äldre släktingar om hur det är att vara äldre i Japan.

Läs om Gunnels eget möte med Japan och några av de intervjuer hennes studenter gjort under rubriken Våra bilder av varandra.

Els-Marie Anbäcken är lektor och docent i äldreinriktat socialt arbete, vid Mälardalens högskola. Hon är född och uppvuxen i Japan, talar japanska och har därmed ett dubbelt perspektiv som kommit till uttryck i hennes forskning. Hennes doktorsavhandling handlade om japansk äldreomsorg. Läs mer under rubriken I Sverige pratar vi väder – i Japan mat.

Kersti Bergold är aktuell senior filosof. Hon skriver den här gången om arkitektur. Vårt behov av fungerande boendemiljöer är stort men ges inga svar i de oftast säljinriktade visioner, med färglada skisser, som presenterar planerade byggprojekt.

Yvonne Busk

 

 


13 augusti 2018

13 augusti 2018

Så går denna märkliga sommar mot sitt slut. Extrem hetta och bränder har väckt orostankar. Men förhoppningsvis har sommaren också erbjudit er möjlighet att stanna upp och reflektera i vår fantastiska natur. Vi behöver rum för tankar i vår tid och de kan se ut på många sätt.

Musikern och kompositören Torbjörn Grass har i många år arbetat med musikaliska rum som på olika sätt samspelar med den omgivande miljön och med de människor som går in där. Nu arbetar han men ett nytt projekt – ett musikaliskt, filosofiskt, rum med arbetsnamnet ”Människan eller maskinen”. Läs mer under rubriken Musikaliska rum för filosofiska tankar.

Det talas mycket om religion i vår tid. Ola Björlin, aktuell senior filosof, granskar det som ibland beskrivs som ”religionens återkomst”. Det man kan iaktta handlar mindre om personlig tro än om att religiösa fenomen används för att förstärka politiska och ideologiska ståndpunkter, menar han. Han utvecklar sina tankar i en krönika med rubriken Tro och religionsbruk.

Yvonne Busk


2 juli 2018

2 juli 2018

En av den tidiga sommarens hetaste dagar träffar jag författaren Agneta Klingspor i Stockholm. Under de år som gått sedan debutboken 1977, Inte skära bara rispa, har hon skrivit 13 böcker. Dessutom dramatik och konst- och litteraturkritik. Hennes böcker har legat nära de egna upplevelserna och den egna livssituationen. Den senaste Går det åt helvete ska jag ändå dö, kom 2016. Den upptas mycket av tankar kring åldrandet och döden, främst förmedlade av huvudpersonen fru M. Idag, vid 72 års ålder, känner Agneta att detta kanske får bli hennes sista bok. Läs mer under rubriken Jag drivs av ett inre tryck när jag skriver.

Ann Lystedt är aktuell Senior filosof. Hon skriver den här gången om arbetsglädje på egna villkor för seniorer. Den tvärpolitiska överenskommelsen om nya pensionsregler innebär en respit för alla arbetssugna över 65, menar hon. Läs mer under Seniora filosofer.

Det känns som om sommaren redan kommit långt, trots att den nyss börjat. Nu gör Seniorhälsa ett sommaruppehåll och återkommer med nytt material och nyhetsbrev i augusti.

Jag önskar er alla en riktigt skön, vilsam och inspirerande sommar!

Yvonne Busk


18 juni 2018

18 juni 2018

Spetpatienter är ett ord som lanserades förra året och som betecknar personer som är ovanligt pålästa och kunniga om sin sjukdom. Om dessa personers kunnande fick bättre stöd i vården skulle det leda till mer jämlik hälsa, anser de som driver projektet Spetspatienter och som i år ordnar ett seminarium i Almedalen. Läs mer under rubriken Egenvård och pålästa patienter.

Hur ska situationen se ut för våra äldre och ska vi räkna även dem som invandrat till Sverige som ”våra äldre”? Vad kräver det i så fall? Det är frågor vi behöver ta ställning till och det finns ett stort behov av mer kunskap, anser Cecilia Gustafsson. Hon tillhör en forskargrupp i Umeå som arbetar med ett omfattande forskningsprojekt kring äldre invandrares levnadsförhållanden. Läs mer under rubriken Äldre invandrares levnadsvillkor kartläggs.

Kersti Bergold är Senior filosof. Den här gången skriver hon bland annat om Aina Wifalk, kvinnan som uppfann rollatorn.

Trevlig midsommar!

Yvonne Busk

 


Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto