En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Aktuellt

10 april 2018

10 april 2018 

Ålderförändringar i gula fläcken – makuladegeneration (AMD)– är efter gråstarr den största orsaken till synnedsättningar hos personer över 70. Oftast kommer förändringarna sakta smygande, men ibland kan det också vara ett snabbt förlopp. När det går fort rör det sig om den form som kallas våt makuladegeneration. För den formen finns numera medicinsk behandling att sätta in. Men om den ska vara effektiv är det viktigt att komma i tid. Läs mer underrubriken Vänta inte med att kolla ögonen.

Vid behandling för våt AMD är det inte bara viktigt att komma i tid utan också att fullfölja den behandling som påbörjas om den ska bli effektiv. Äldre multisjuka personer tenderar att avbryta behandlingen inom ett år, visar en studie som forskaren Aldana Rosso gjort. Därför måste sjukvården se till att inte tappa dessa patienter, anser hon. Läs mer underrubriken Fånga upp de äldre multisjuka.

Yvonne Busk


26 mars 2018

26 mars 2018

Det borde kanske inte behöva påpekas att munnen är en del av kroppen. Men länge har munhälsa betraktats och behandlats som något separat och avskiljt från resten av kroppen. Nu klarläggs, genom forskning, allt fler kopplingar mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer. Just kopplingen till cancer har nyligen uppmärksammats i nyhetsflödet, efter att en ny, stor finsk studie presenterats. Men det område som är mest utforskat i sammanhanget är sambandet mellan munhälsa och hjärt-kärlsjukdomar. Läs mer under rubriken Munnen – en del av kroppen.

Snabba förmaksarytmier drabbar såväl kvinnor som män och är ett problem som inverkar mycket negativt på livskvaliteten. Det finns en behandling – ablation – som innebär att mellan 95 och 99 procent av dem som genomgår den blir besvärsfria. Nu visar forskaren Carina Carnlöf i en ny studie att kvinnor i genomsnitt får vänta sex år längre än män på ablation. Kvinnors symptom misstolkas oftare än mäns och överlag behöver primärvårdens läkare bli bättre på att ställa rätt diagnos, anser Carina Carnlöf. Läs mer under rubriken Ojämlik behandling av förmaksarytmier.

Pia Vingros är Senior filosof. Hon vill vara uppfylld av livet och leva det innerligt även efter att hjulen med yrkesarbete och barn slutat snurra så fort. Hon söker efter recept för en ny livsmodell efter 60. Läs mer under Seniora Filosofer.

Yvonne Busk

 


12 mars 2018

12 mars 2018

Kropp och själ eller kropp och psyke är en uppdelning som präglat människors tankar i alla tider. Fortfarande är vården indelad i somatisk vård och psykiatri. Att det finns en ömsesidig påverkan mellan våra fysiska kroppar och det mer svårgreppade psyket tvivlar knappast någon på idag. Men många frågor är ännu obesvarade kring hur sambanden ser ut.

1600-talsfilosofen René Descartes nämns ofta som den som påverkat läkekonsten tudelning i det fysiska och det psykiska. Hans tankar kring detta har professor Nils Uddenberg beskrivit i den omfattande historik kring den västerländska medicinens historia som han gav ut 2015. Men Nils Uddenberg påpekar i en intervju att tankarna kring kropp och själ fanns långt före och i ett mycket vidare sammanhang är Descartes. Lär mer under rubriken: Det där med kroppen och själen.

Ann Lystedt är aktuell Senior filosof. Hon skriver om våra tidiga personligheter och hur trogna vi är dem när vi åldras. Läs mer under Seniora Filosofer.


26 februari 2018 

26 februari 2018 

Vårdmöten är viktiga. Vården ska vara tillgänglig, kommunikationen tydlig och ömsesidig. Patienten ska ha möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och få stöd i att själv stärka sin hälsa. Men trots att en ny patientlag infördes 2015 och trots allt tal om patientcentrerad vård har det i dessa avseenden gått åt fel håll i vården. Därför har tre regioner och landsting i landet, på regeringens uppdrag, arbetat med ett pilotprojekt för att ta farm en modell för patientkontrakt. Läs mer under rubriken Patientkontrakt för större delaktighet.

Tekniska hjälpmedel för att stärka kontakterna mellan vården och äldre som bor hemma utvecklas på flera håll. Ett exempel är en app som forskargruppen ICare vid Karolinska Institutet utvecklar i ett forskningsprojekt. Läs mer under rubriken Vårdkontakter genom app.

Kersti Bergold är aktuell senior filosof. Hon skriver om svärtan som ger ljuset liv, om kontrasterna svart-vitt och om den speciella broderiteknik som heter svartstick och som bland annat broderats på Leksandsdräktens halsschalar.

Yvonne Busk


12 februari 2018

12 februari 2018

När en nära vän dör kan sorgen kännas lika svår som den efter en livspartner. Men den får sällan samma utrymme och som vän blir man ofta ensam med sin sorg. Ämnet finns varken särkilt belyst i forskning eller uppmärksammat i vårdsammanhang.

Jane Cars och Birgitta Ingridsdotter är psykologer har i sitt långa arbetsliv ägnat sig mycket åt olika sidor av åldrandet. I artikeln Hur djupt får man sörja en vän? resonerar de om olika aspekter av att förlora vänner mot bakgrund av sin profession och egna erfarenheter.

Undernäring, eller risk för undernäring, är ett problem som drabbar många äldre. Speciellt män som lever ensamma är en utsatt grupp. Albert Westergren, verksam vid högskolan i Kristianstad, forskar i ämnet och berättar under rubriken Sol och näring bygger hälsa.

Ola Björlin är aktuell Senior filosof. Han skriver om årtidsväxlingarna, den lugnande känslan de ger oss och om vikten av att bottna i det egna ursprunget för att vara bekväm med att möta det annorlunda.

Yvonne Busk


Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto