En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Aktuellt

13 november 2017

13 november 2017

Att kropp och själ, kropp och psyke, hänger intimt samman är en nygammal insikt som väl ingen tvivlar på längre. I vården innebär detta perspektiv att fler verktyg finns att tillgå – yoga till exempel. MediYoga är en alldeles egen, tydligt definierad, yogaform som vunnit insteg i vården. Läs mer under rubriken Att hitta den läkande kraften inom oss.

Rädsla är en känsla som kan få konsekvenser för vår fysiska hälsa. Den som haft en hjärtinfarkt kan drabbas av rörelserädsla och rädsla för att falla får många att avstå från aktiviteter. Kring det sistnämnda forskar Irene Vikman, universitetslektor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Läs mer under rubriken Rädsla för fall ökar risken.

Ola Björlin är aktuell Senior filosof. Han blickar den här gången ut över Europa från den nordirländska kusen. Förutom de konkreta vågor som slår in mot kusten, ser han två ”idévågor” i dagens Europa. Den ena som är för mer samarbete, utbyte och rörlighet över gränser. Den andra för minskat samarbete och minskad rörlighet mellan länderna. Läs mer under fliken Seniora Filosofer.

Yvonne Busk


30 oktober 2017

30 oktober 2017

Idag lever vi generellt fler friska år än tidigare generationer. Men till sist kommer oundvikligen funktionsnedsättningar och sjukdomar. Hur vi möter detta är olika. En del människor upplever att de har en god hälsa, trots förändringarna. Den paradoxen intresserar sig Hanna Falk, docent i vårdvetenskap, för. Hon vill i sin forskning undersöka vilka faktorer som bidrar till en sådan livshållning. Läs mer under rubriken Utrymme för visdom.

Det historiska perspektivet behövs i äldreforskningen, anser Ulrika Lagerlöf-Nilsson, doktor i historia, som forskar kring äldres livsvillkor under 1900. Också hon intresserar sig för äldres subjektiva upplevelser av sina livsvillkor, genom att fånga upp hur 70-åringar svarat i intervjuundersökningar vid olika tidpunkter från 1971 till 2014.

Båda dessa forskare är verksamma vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Age Cap, Centrum för åldrande och hälsa, i Göteborg. Läs mer under rubriken Livsvillkor i backspegeln.

Ingen har väl undgått den debatt som följt i spåren av kampanjen #Metoo, den senaste tiden. Aktuell Senior filosof är Lars Björklund som reflekterar kring detta mot bakgrund av sina erfarenheter som pojke, man, pappa och nu morfar. Läs mer under fliken Seniora filosofer.

 

Yvonne Busk


16 oktober 2017

16 oktober 2017

I takt med att sociala medier växer tycks behovet av att mötas ansikte mot ansikte också göra det. Man samlas i bokcirklar och samtalsgrupper kring frågor som känns angelägna. I somras ordnades Sveriges första existentiella festival på Österlen av den ideella föreningen Convenium. Den har bildats med syfte att skapa forum för samtal om existentiella frågor. En av initiativtagarna till föreningen är psykologen, psykoterapeuten och författaren Patricia Tudor Sandahl, som snart är aktuell med en ny bok, Vägar till levande liv. Under nästan 20 år har hon i flera böcker utforskat åldrandets villkor. Hon betonar bland annat vikten av samtal över åldersgränser. Läs mer under rubriken Åldrandet – mer omvälvande än jag trodde.

Litterära salonger för tankarna till äldre tiders exklusiva sammankomster bakom tunga sammetsgardiner. I Västerås har tre entusiaster startat en modern form av litterär salong – Karins Magasin. Lokalen är liten, men välkomnar människor i olika åldrar och med olika bakgrund, utifrån tanken att ju fler infallsvinklar desto rikare samtal. Läs mer under rubriken Litet rum fyller stort tomrum.

Monica Sparby är aktuell senior filosof och skriver den här gången om hur väl hon mår av att arbeta med fysisk träning som är personligt anpassad till just henne. Läs mer under Seniora Filosofer.


2 oktober 2017

2 oktober 2017

Vi vill undvika sjukdomar så länge det går, hantera dem på bästa sätt när de kommer och få stöd från olika delar av samhället när det blir nödvändigt.

En bostadsmarknad som möter varierande behov hos äldre skulle forskaren Marianne Abramsson vilja se. Lär mer under rubriken Fler boendealternativ för dagens äldre.

Att drabbas av en demenssjukdom är en skrämmande tanke för många och råden om hur det ska undvikas duggar tätt. Men den kunskap som finns är alldeles för komplex och frågorna ännu för många för att några enkla råd ska vara användbara för den enskilde. Läs mer under rubriken Förenklade råd ur komplexa fakta.

Ann Lystedt är aktuell senior filosof. Hon skriver om tankar som väcks efter en gråstarrdiagnos.

Yvonne Busk


18 september 2017

18 september 2017

Den som drabbas av allvarlig sjukdom önskar givetvis att den upptäcks så tidigt som möjligt för att behandling ska kunna sättas in. I Västerbotten pågår sedan början av 1990-talet omfattande hälsoundersökningar för att eventuella hälsoproblem ska upptäckas tidigt. Rådgivning kring levnadsvanor är ett viktigt inslag.

Screening för typ2-diabetes är en av rutinerna vid hälsoundersökningarna i Västerbotten och nu visar en omfattande studie att de som fått sin diabetesdiagnos i samband med hälsoundersökningarna har en avsevärt bättre prognos i flera avseenden än de som får diagnosen senare, i den vanliga sjukvården. Läs mer under rubriken Tidig diagnos – bättre prognos.

Screening är en omdebatterad metod eftersom möjligheten att upptäcka sjukdomar tidigt kommer till ett pris. Nackdelar som lyfts i debatten är till exempel risken för att människor får falska sjukdomsbesked och genomgår onödiga behandlingar, att bara en liten del av dem som deltar kommer att få nytta av programmet och att screening tar resurser från annan vård. På Socialstyrelsen pågår löpande ett omfattande arbete med att urskilja de screeningprogram man anser innebär så stor sammanlagd nytta att de ska rekommenderas nationellt. Läs mer under rubriken Screening som verktyg för jämlik vård.

Jan Falk är aktuell senior filosof. Han ser i backspegeln en ungdomstillvaro i skarp kontrast till vår tids ungdomsarbetslöshet. En tid då tillfälliga påhugg stod som spön i backen.

Yvonne Busk


Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto