En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Aktuellt

13 augusti 2018

13 augusti 2018

Så går denna märkliga sommar mot sitt slut. Extrem hetta och bränder har väckt orostankar. Men förhoppningsvis har sommaren också erbjudit er möjlighet att stanna upp och reflektera i vår fantastiska natur. Vi behöver rum för tankar i vår tid och de kan se ut på många sätt.

Musikern och kompositören Torbjörn Grass har i många år arbetat med musikaliska rum som på olika sätt samspelar med den omgivande miljön och med de människor som går in där. Nu arbetar han men ett nytt projekt – ett musikaliskt, filosofiskt, rum med arbetsnamnet ”Människan eller maskinen”. Läs mer under rubriken Musikaliska rum för filosofiska tankar.

Det talas mycket om religion i vår tid. Ola Björlin, aktuell senior filosof, granskar det som ibland beskrivs som ”religionens återkomst”. Det man kan iaktta handlar mindre om personlig tro än om att religiösa fenomen används för att förstärka politiska och ideologiska ståndpunkter, menar han. Han utvecklar sina tankar i en krönika med rubriken Tro och religionsbruk.

Yvonne Busk


2 juli 2018

2 juli 2018

En av den tidiga sommarens hetaste dagar träffar jag författaren Agneta Klingspor i Stockholm. Under de år som gått sedan debutboken 1977, Inte skära bara rispa, har hon skrivit 13 böcker. Dessutom dramatik och konst- och litteraturkritik. Hennes böcker har legat nära de egna upplevelserna och den egna livssituationen. Den senaste Går det åt helvete ska jag ändå dö, kom 2016. Den upptas mycket av tankar kring åldrandet och döden, främst förmedlade av huvudpersonen fru M. Idag, vid 72 års ålder, känner Agneta att detta kanske får bli hennes sista bok. Läs mer under rubriken Jag drivs av ett inre tryck när jag skriver.

Ann Lystedt är aktuell Senior filosof. Hon skriver den här gången om arbetsglädje på egna villkor för seniorer. Den tvärpolitiska överenskommelsen om nya pensionsregler innebär en respit för alla arbetssugna över 65, menar hon. Läs mer under Seniora filosofer.

Det känns som om sommaren redan kommit långt, trots att den nyss börjat. Nu gör Seniorhälsa ett sommaruppehåll och återkommer med nytt material och nyhetsbrev i augusti.

Jag önskar er alla en riktigt skön, vilsam och inspirerande sommar!

Yvonne Busk


18 juni 2018

18 juni 2018

Spetpatienter är ett ord som lanserades förra året och som betecknar personer som är ovanligt pålästa och kunniga om sin sjukdom. Om dessa personers kunnande fick bättre stöd i vården skulle det leda till mer jämlik hälsa, anser de som driver projektet Spetspatienter och som i år ordnar ett seminarium i Almedalen. Läs mer under rubriken Egenvård och pålästa patienter.

Hur ska situationen se ut för våra äldre och ska vi räkna även dem som invandrat till Sverige som ”våra äldre”? Vad kräver det i så fall? Det är frågor vi behöver ta ställning till och det finns ett stort behov av mer kunskap, anser Cecilia Gustafsson. Hon tillhör en forskargrupp i Umeå som arbetar med ett omfattande forskningsprojekt kring äldre invandrares levnadsförhållanden. Läs mer under rubriken Äldre invandrares levnadsvillkor kartläggs.

Kersti Bergold är Senior filosof. Den här gången skriver hon bland annat om Aina Wifalk, kvinnan som uppfann rollatorn.

Trevlig midsommar!

Yvonne Busk

 


4 juni 2018

4 juni 2018

Vård och stöd till demenssjuka och deras anhöriga skiljer sig åt i landet. Nyligen presenterade regeringen en nationell demensstrategi som syftar till att få till stånd en mer jämlik demensvård. Strategin bygger på ett omfattande utredningsarbete från Socialstyrelsen.

Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation för demenssjuka och deras anhöriga. Föreningen har sedan bildandet 1984 arbetat för förbättringar inom detta område. Vice ordförande är Carina Lindegren. Hon anser att problemet med den strategi regeringen nu presenterar är att kostnaderna för de förbättringar som föreslås hamnar hos kommunerna. Därmed finns stor risk att de stannar på papperet, menar hon. Läs intervjun med Carina Lindegren under rubriken Ingen förändring utan pengar.

Vart har allvaret tagit vägen i vår tid? Behovet av eftertanke och begrundan? Frågorna ställs av Lars Björklund aktuell Senior filosof. Läs mer under Seniora Filosofer.

Yvonne Busk

 

 


21 maj 2018

21 maj 2018

Ceremonier runt livets milstolpar är viktiga, speciellt i dagens samhälle där människor rör sig mer geografiskt än förr, anser Yvonne Nenander. Men som officiant i Humanisterna och ordförande för Humanisterna Stockholm förespråkar hon ett sekulärt samhälle, med ceremonier utan religiösa inslag. Läs mer under rubriken Livets villkor här och nu.

Våra ögon är känsliga och kan påverkas på en rad olika sätt när vi blir äldre. Ett vanligt problem är torra ögon. Läs intervjun med Bo Hedqvist, ögonläkare och specialist på torra ögon under rubriken God hjälp mot torra ögon.

Anna Hertting är Senior filosof. Hon skriver den här gången om sina personliga upplevelser av ögonens åldersförändringar och behovet av att få en helhetsbild av dem.

Yvonne Busk


« Tillbaka Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto