En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Allmänt om hälsa

Vänta inte med att kolla ögonen

Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration (AMD) – var för några år sedan omöjliga att behandla. Så är det inte längre. Den form som kallas våt makuladegeneration kan behandlas om den upptäcks i tid. Det gäller därför att inte vänta för länge med besök hos optiker. Idag har optiker större möjligheter än tidigare att upptäcka förändringar i gula fläcken bland annat genom att ta bilder av ögonbotten, vilket inte...

Munnen ­– en del av kroppen

God munhälsa handlar inte bara om friska tänder. Allt fler kopplingar klarläggs mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer. – Munnen är en del av kroppen och god munhälsa innebär också bättre allmänhälsa, säger Björn Klinge, tandläkare och professor i parodontologi. Hjärt- kärlsjukdomar är ett område där det numera finns ett tämligen gediget forskningsunderlag kring kopplingen mellan dessa sjukdomar och munhälsa. I...

Ojämlik behandling av förmaksarytmier

Hjärtat rusar. Andas lugnt! Kallt vatten i ansiktet. Många utvecklar egna strategier att dämpa snabba förmaksarytmier. Det finns en effektiv behandlingsmetod – ablation – men särskilt kvinnor kan få vänta länge på den. I genomsnitt sex år längre än män, visar forskning vid Karolinska institutet. – Primärvårdens läkare måste bli bättre på att ställa de rätta frågorna och lyssna på patientens beskrivning av besvären. Typiskt för snabba förmaksarytmier är...

Det där med kroppen och själen

1600-talsfilosofen René Descartes framställs ofta som den som fört in bilden av den tudelade människan – kropp och själ – i medicinska sammanhang. Men han var varken ensam om eller först med att tänka på människan som sammansatt av kropp och själ eller kropp och ande. Likande tankar har människor haft i alla tider och finns beskrivna både hos antika filosofer och i bibelns skapelseberättelse, påpekar Nils Uddenberg, läkare,...

Patientkontrakt för större delaktighet

Alla vill ha en vardag som fungerar och ett liv som går att planera, även de med en komplex sjukdomsbild och många vårdkontakter. Patientkontrakt är ett nytt koncept som ska ge bättre samordning mellan olika vårdgivare och större delaktighet för patienterna. En kallelse till undersökning dimper ned i brevlådan. Tiden är den sämsta tänkbara. Du har planerat något helt annat just den dagen och den tiden. Det blir att...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto