En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Forskning

Att hitta den läkande kraften inom oss

Hallå! ropar kroppen. Den signalerar vad vi behöver, men får ofta inte gehör i våra stressade sinnen. Yoga är ett sätt att stanna upp och lyssna in sin kropp, anser Ylva Hegardt, MediYogainstruktör som arbetar speciellt med seniorgrupper. MediYoga kopplar samman yoga med traditionell vård och forskning. Ylva Hegardt har en yrkesbakgrund som fysioterapeut, men är pensionär sedan 2011. Det var efter sin pensionering som hon utbildade sig till...

Rädsla för fall ökar risken

Många äldre avstår från aktiviteter, speciellt utomhusaktiviteter, av rädsla för att falla. Det leder till minskad aktivitet som i sig ökar fallrisken. Hur denna onda cirkel ska kunna brytas intresserar Irene Vikman, universitetslektor i fysioterapi och forskare vid Luleå tekniska universitet. Det finns en hel del kunskap om fall och vilka fysiska skador de leder till. Några basfakta är att ca 30 procent av alla över 65 år faller...

Utrymme för visdom

En del äldre har stor förmåga att se ett värde i det lilla. De kan uppleva att de har god hälsa och hög livskvalitet, trots funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vad gör de i sin vardag som bidrar till den hållningen? Det är frågor som Hanna Falk, docent i vårdvetenskap, söker svar på. Att sitta vid ett köksbord hos någon som berättar om hur de värdesätter det lilla och till synes...

Livsvillkor i backspegeln

1971 tyckte 70-åringar – i synnerhet kvinnor – att de fått det ekonomiskt bättre efter pensioneringen och uppskattade det. Dagens 70-åringar är betydligt mer missnöjda, trots bättre materiell standard. Ulrika Lagerlöf-Nilsson, doktor i historia, forskar kring äldres livsvillkor under 1900-talet. – Många kvinnor som var födda i början av 1900-talet hade varit hemmafruar och inte haft någon egen inkomst. När de sedan blev pensionärer fick de plötsligt en egen...

Fler boendealternativ för dagens äldre

Idag flyttar människor även sent i livet – kanske ett par gånger efter pensioneringen. Först för att livssituationen förändras, sedan av hälsoskäl. Men bostadsmarknaden svarar dåligt mot äldres behov, anser Marianne Arbramsson, forskare vid Linköpings universitet, som i många år studerat äldres boende och flyttmönster. Marianne Abramsson anser att speciellt en grupp borde ha starkare rättigheter vad gäller boende än idag. Det gäller de som börjar känna att det...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto