En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Forskning

Framtiden längre bort än vi önskar

Att medicinskt behandla den torra formen av makuladegeneration (AMD) är ännu inte möjligt. Men stamcellsforskning kan öppna en väg framåt. Det är Anders Kvanta, som sedan fem år tillbaka forskar på området, övertygad om. Samtidigt räknar han med att det kommer att ta tid. Åldersrelaterad makuladegeneration förkortas AMD efter den engelska beteckningen Age-related Macular Degeneration. Sjukdomen angriper makula, i dagligt tal ”gula fläcken”. Det är en mycket liten del...

Kroppen försvarar sig – vi kan hjälpa till

När vi föds är ögonens linser klara och genomskinliga. 80 år senare har de grumlats. Då behöver hälften av oss genomgå en operation för gråstarr – den enda behandling som finns idag. Men forskning pågår kring nya metoder och själva kan vi med vår livsföring påverka förloppet. Det handlar om kemi, när ögonens linser med åren blir allt grumligare. I kroppens celler pågår ständigt kemiska reaktioner och en kamp...

Fler perspektiv med patientmedverkan

Att kartlägga sjukdomars orsaker och hitta effektiva behandlingsmöjligheter ligger i såväl medicinska forskares som patienters intresse. Men deras infallsvinklar skiljer sig ändå åt. För att så bra som möjligt beakta patienternas perspektiv blir det allt vanligare med patientmedverkan i medicinska forskningsprojekt. Tre patientföreningar i Sverige ordnar sedan tio år tillbaka kurser för medlemmar som är intresserade av att delta i forskningsprojekt. Det är Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Astma-och allergiförbundet....

I Sverige pratar vi väder – i Japan mat

Els-Marie Anbäcken, lektor och docent i äldreinriktat socialt arbete, vid Mälardalens högskola är född och uppvuxen i Japan, där hennes föräldrar arbetade som missionärer. Hon har forskat om olika äldrefrågor i Japan och hennes doktorsavhandling handlade om japansk äldreomsorg. Japan är ett land som både liknar och skiljer sig från Sverige när det gäller äldrefrågor. Procentuellt bor något färre människor över 65 år på äldreboenden i Japan, jämfört med...

Äldre invandrares levnadsvillkor kartläggs

De unga människor från Mellanöstern och andra utomeuropeiska länder som invandrade till Sverige under andra halvan av 1900-talet är pensionärer nu. Trots att den gruppen generellt har en hög utbildningsnivå har de lägre inkomster än svenskfödda äldre, visar preliminära resultat från ny forskning. Det finns ett stort behov av mer kunskap kring äldre invandrares livsvillkor och sociala situation, menar Cecilia Gustafsson, doktor i kulturgeografi och en av forskarna i...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto