En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Forskning

Bättre sömn för ökad livskvalitet

Sömnskolan som bygger på KBT – kognitiv beteendeterapi – är en effektiv behandlingsmetod vid sömnproblem. Men Rita Fredin Larsson, KBT-terapeut i Borlänge, har sett att äldre svarar sämre än yngre på den. Nu ska hon i en studie undersöka om den kan utvecklas för att bättre passa äldre. Rita tar emot i den vackra Majorsflygeln på Rommehedslägret utanför Borlänge. Området var regemente mellan 1776 och 1908. Nu är helt...

Framtiden längre bort än vi önskar

Att medicinskt behandla den torra formen av makuladegeneration (AMD) är ännu inte möjligt. Men stamcellsforskning kan öppna en väg framåt. Det är Anders Kvanta, som sedan fem år tillbaka forskar på området, övertygad om. Samtidigt räknar han med att det kommer att ta tid. Åldersrelaterad makuladegeneration förkortas AMD efter den engelska beteckningen Age-related Macular Degeneration. Sjukdomen angriper makula, i dagligt tal ”gula fläcken”. Det är en mycket liten del...

Kroppen försvarar sig – vi kan hjälpa till

När vi föds är ögonens linser klara och genomskinliga. 80 år senare har de grumlats. Då behöver hälften av oss genomgå en operation för gråstarr – den enda behandling som finns idag. Men forskning pågår kring nya metoder och själva kan vi med vår livsföring påverka förloppet. Det handlar om kemi, när ögonens linser med åren blir allt grumligare. I kroppens celler pågår ständigt kemiska reaktioner och en kamp...

Fler perspektiv med patientmedverkan

Att kartlägga sjukdomars orsaker och hitta effektiva behandlingsmöjligheter ligger i såväl medicinska forskares som patienters intresse. Men deras infallsvinklar skiljer sig ändå åt. För att så bra som möjligt beakta patienternas perspektiv blir det allt vanligare med patientmedverkan i medicinska forskningsprojekt. Tre patientföreningar i Sverige ordnar sedan tio år tillbaka kurser för medlemmar som är intresserade av att delta i forskningsprojekt. Det är Reumatikerförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Astma-och allergiförbundet....

I Sverige pratar vi väder – i Japan mat

Els-Marie Anbäcken, lektor och docent i äldreinriktat socialt arbete, vid Mälardalens högskola är född och uppvuxen i Japan, där hennes föräldrar arbetade som missionärer. Hon har forskat om olika äldrefrågor i Japan och hennes doktorsavhandling handlade om japansk äldreomsorg. Japan är ett land som både liknar och skiljer sig från Sverige när det gäller äldrefrågor. Procentuellt bor något färre människor över 65 år på äldreboenden i Japan, jämfört med...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto