En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Forskning

Ett aktivt liv trots smärta

Ta bort handen från plattan! Kroppen protesterar med smärta när vi bränner oss och måste reagera. En skyddsmekanism. Långvarig smärta däremot vägleder oss inte alls. Den kan tvärtom leda till att vi avstår från aktiviteter som skulle få oss att må bättre. – Vår uppgift i vården är att hjälpa människor att hitta sätt att vara aktiva trots sin smärta, säger Mari Lundberg som är fysioterapeut och forskar kring...

Dans och hälsa

Dans kan hjälpa människor som drabbats av stroke eller afasi att hitta tillbaka till ett aktivt liv. Dansen har potential att beröra såväl – fysiska och mentala som sociala och existentiella aspekter av hälsa, anser Heidi Mettiäinen, danspedagog, koreograf och danskonstnär. I Västerås har projektet Delaktighet & livskraft just avslutats. Heidi Mettiäinen har drivit det i samverkan med de lokala stroke- och afasiföreningarna. Hennes ambition är att utveckla dans...

Att hitta den läkande kraften inom oss

Hallå! ropar kroppen. Den signalerar vad vi behöver, men får ofta inte gehör i våra stressade sinnen. Yoga är ett sätt att stanna upp och lyssna in sin kropp, anser Ylva Hegardt, MediYogainstruktör som arbetar speciellt med seniorgrupper. MediYoga kopplar samman yoga med traditionell vård och forskning. Ylva Hegardt har en yrkesbakgrund som fysioterapeut, men är pensionär sedan 2011. Det var efter sin pensionering som hon utbildade sig till...

Rädsla för fall ökar risken

Många äldre avstår från aktiviteter, speciellt utomhusaktiviteter, av rädsla för att falla. Det leder till minskad aktivitet som i sig ökar fallrisken. Hur denna onda cirkel ska kunna brytas intresserar Irene Vikman, universitetslektor i fysioterapi och forskare vid Luleå tekniska universitet. Det finns en hel del kunskap om fall och vilka fysiska skador de leder till. Några basfakta är att ca 30 procent av alla över 65 år faller...

Utrymme för visdom

En del äldre har stor förmåga att se ett värde i det lilla. De kan uppleva att de har god hälsa och hög livskvalitet, trots funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vad gör de i sin vardag som bidrar till den hållningen? Det är frågor som Hanna Falk, docent i vårdvetenskap, söker svar på. Att sitta vid ett köksbord hos någon som berättar om hur de värdesätter det lilla och till synes...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto