En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Forskning

Tidig diagnos – bättre prognos

Diagnosen typ2-diabetes kan ställas genom screening vid hälsoundersökningar. Ny forskning visar att detta ger tidigare upptäckt, än om diagnosen ställs i den vanliga sjukvården och över tid väsentligt bättre överlevnad och mindre risk att utveckla andra sjukdomar. Det är inga små skillnader som visas fram i studien som är gjord av forskare från Umeå universitet och University of Cambridge. Underlaget utgörs bland annat av data från Västerbottens hälsoundersökningar, VHU,...

Screening som verktyg för jämlik vård

Det är upp till varje landsting att bestämma vilka screeningprogram man vill arbeta med. Samtidigt pågår ett löpande arbete på Socialstyrelsen kring vilka program som rekommenderas nationellt. Syftet är att skapa förutsättningar för en jämlik vård över hela landet. Syftet med screening är att upptäcka hälsotillstånd som innebär hög risk för ohälsa längre fram, kunna sätta in tidiga åtgärder och därmed minska skadeverkningar för såväl individer som för folkhälsan...

Mer forskning i primärvården

  Åtta akademiska vårdcentraler (AVC) finns i Stockholms läns sjukvårdsområde. Genom dem knyts forskning närmare primärvården, något som gynnar patienter, personal och ekonomi, anser Christina Olsson samordnare och Camilla Lannefors, verksamhetschef vid Mörby akademiska vårdcentral. Patientens första vårdkontakt sker oftast på vårdcentralen. Det är här de stora folksjukdomarna behandlas och olika frågor kring sjukdomarna aktualiseras. Ändå bedrivs det mesta av forskningen av tradition på universitetssjukhusen. Men i takt med...

Aktiviteter och åldrande

Personer i 60-årsåldern som själva upplever att deras fysiska aktiviteter är ansträngande får goda resultat på minnestester. Detta något överraskande resultat har Ylva Köhncke, doktorand vid Karolinska Institutet, visat i sin doktorsavhandling som nyligen presenterats. Det överraskande är att det verkar vara den subjektiva upplevelsen av hur intensiv aktiviteten är som har betydelse för minnet, snarare än hur mycket eller på vilket sätt man tränar. I studien, som var...

Psykologiska faktorer som hälsoresurs

Att känna hopp och framtidstro är lika viktigt för hälsan som fysisk aktivitet och bra matvanor. I många år har Margareta Kristenson, professor och överläkare i socialmedicin i Linköping, arbetat för att den insikten ska få större genomslag och leda till insatser i vården och politiken. Att det finns starka samband mellan vår fysiska och psykiska hälsa är varken överraskande eller nytt. Det står omnämnt redan i bibeln. Men...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto