En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Läser nu: Forskning

Äldre invandrares levnadsvillkor kartläggs

De unga människor från Mellanöstern och andra utomeuropeiska länder som invandrade till Sverige under andra halvan av 1900-talet är pensionärer nu. Trots att den gruppen generellt har en hög utbildningsnivå har de lägre inkomster än svenskfödda äldre, visar preliminära resultat från ny forskning. Det finns ett stort behov av mer kunskap kring äldre invandrares livsvillkor och sociala situation, menar Cecilia Gustafsson, doktor i kulturgeografi och en av forskarna i...

Fånga upp de äldre multisjuka

Patienter som samtidigt har andra allvarliga hälsoproblem tenderar att avbryta påbörjad behandling för makuladegenaration (AMD) inom ett år. Därför måste sjukvården särskilt uppmärksamma dessa patienter, anser Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet. Institutionen där Aldana Rosso är verksam samverkar nära med hälso- och sjukvården. Stor vikt läggs vid att forskningen ska vara överförbar till patientvård. När det gäller patienter som kan få behandling för så...

Munnen ­– en del av kroppen

God munhälsa handlar inte bara om friska tänder. Allt fler kopplingar klarläggs mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer. – Munnen är en del av kroppen och god munhälsa innebär också bättre allmänhälsa, säger Björn Klinge, tandläkare och professor i parodontologi. Hjärt- kärlsjukdomar är ett område där det numera finns ett tämligen gediget forskningsunderlag kring kopplingen mellan dessa sjukdomar och munhälsa. I...

Ojämlik behandling av förmaksarytmier

Hjärtat rusar. Andas lugnt! Kallt vatten i ansiktet. Många utvecklar egna strategier att dämpa snabba förmaksarytmier. Det finns en effektiv behandlingsmetod – ablation – men särskilt kvinnor kan få vänta länge på den. I genomsnitt sex år längre än män, visar forskning vid Karolinska institutet. – Primärvårdens läkare måste bli bättre på att ställa de rätta frågorna och lyssna på patientens beskrivning av besvären. Typiskt för snabba förmaksarytmier är...

Det där med kroppen och själen

1600-talsfilosofen René Descartes framställs ofta som den som fört in bilden av den tudelade människan – kropp och själ – i medicinska sammanhang. Men han var varken ensam om eller först med att tänka på människan som sammansatt av kropp och själ eller kropp och ande. Likande tankar har människor haft i alla tider och finns beskrivna både hos antika filosofer och i bibelns skapelseberättelse, påpekar Nils Uddenberg, läkare,...

« Tillbaka Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto