En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Kroppen försvarar sig – vi kan hjälpa till

När vi föds är ögonens linser klara och genomskinliga. 80 år senare har de grumlats. Då behöver hälften av oss genomgå en operation för gråstarr – den enda behandling som finns idag. Men forskning pågår kring nya metoder och själva kan vi med vår livsföring påverka förloppet.

Det handlar om kemi, när ögonens linser med åren blir allt grumligare. I kroppens celler pågår ständigt kemiska reaktioner och en kamp mellan de skadliga ämnen som kallas fria radikaler och kroppens egna försvarsmekanismer. När kroppen inte tillräckligt kan försvara sig uppstår så kallad oxidativ stress, som bland annat leder till att ögonens linsceller skadas. De ljusstrålar från olika synintryck som obehindrat kunde passera genom våra tidigaste helt genomskinliga linser och fokuseras på näthinnan hindras senare i livet av att proteiner klumpat ihop sig och gjort linsen grumlig. Vi märker det på att allt blir suddigt, att det blir svårare att läsa, titta på TV och känna igen ansikten. Det blir också svårare att se färger och besvärligt med bländande ljus vid mörkerkörning.

Mer än 120 000 gråstarrsoperationer görs varje år i Sverige, oftast med gott resultat.

Birgitta Ejdervik Lindblad

– Om ögat inte har några andra skador eller åldersförändringar som påverkar synen blir den oftast bra efter operation. En van operatör kan genomföra den på 15 minuter och den görs med lokalbedövning. Det finns ingen övre åldersgräns för operation, men det är viktigt att man klarar av att ligga på rygg under operationen med ansiktet täckt av en tunn pappersduk som det går att andas igenom, förklarar Birgitta Ejdervik Lindblad, medicine doktor på Universitetssjukhuset i Örebro och verksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet.

Det som sker vid operationen är att den egna, grumliga linsen ersätts med en plastlins som opereras in i ögat. Den konstgjorda linsen ger bra synskärpa, men har vissa begränsningar. En är att de flesta fungerar optimalt på bara ett avstånd. Många väljer att få skarp syn på avstånd och kan då komplettera med läsglasögon. Det finns linser som täcker flera avstånd, men en nackdel med dem kan vara att det blir svårare att se kontraster. Sådana linser kan också vara olämpliga om man har åldersförändringar i gula fläcken. Ett angeläget forskningsområde är därför att utveckla bättre linser.

– Vi kommer säkert att få fram linser som fungerar ännu bättre på flera avstånd. Kanske kommer det även bra linser som har förmåga att ändra form så att vi kan se på olika avstånd. Det pågår också mycket forskning för att försöka hitta andra behandlingsmetoder än operation. Det handlar till exempel om att få fram droppar som kan ta bort grumlingar eller metoder att förändra våra gener för att minska risken att utveckla gråstarr. Genforskning är ju aktuell inom många områden, men jag tror att det tar många år innan det blir aktuellt med genterapi mot gråstarr, säger Birgitta Ejdervik Lindblad.

Exakt vad som orsakar gråstarr är inte klarlagt. Men det finns tydliga samband mellan sjukdomen och olika livsstilsfaktorer, vilket gör att vi själva i viss utsträckning kan förebygga den. Rekommendationerna är desamma som gäller vår allmänna hälsa. Att inte röka, eller att sluta röka, dricka måttligt med alkohol, undvika övervikt och äta en kost som innehåller antioxidanter, till exempel mycket frukt och grönsaker. Om vi på det sättet kan minska den oxidativa stressen på kroppen kan vi förhoppningsvis fördröja utvecklingen av gråstarr, enligt Birgitta Ejdervik Lindblad.

– Att vi får gråstarr beror på ett samspel mellan olika faktorer. Våra gener har stor betydelse. De avgör hur känsliga vi är för oxidativ stress i vår omgivning, men livsstilsfaktorer är det enda vi känner till just nu som vi själva kan påverka, säger hon.

UV- ljuset från solen ökar också den oxidativa stressen och kan skynda på utvecklingen av gråstarr. Därför är det viktigt att skydda ögonen med solglasögon, speciellt vid det starka solljus som finns på sydligare breddgrader, men även vid havet och i snölandskap där solstrålarna reflekteras in i ögat. Både gråstarr och förändringar i gula fläcken påverkas av solen. Att skydda sig med solglasögon är viktigt även för yngre människor, men med stigande ålder minskar kroppens egna försvarsmekanismer mot oxidativ stress.

– Hela vårt åldrande är en form av oxidativ stress. Därför blir grå starr vanligare ju äldre vi blir. Efter 70 års ålder har de flesta någon form av linsgrumling och vid 80 har hälften av alla individer behov av operation för att se bättre. Det behövs mer forskning för att identifiera vilka faktorer som ökar risken för gråstarr. Men redan nu kan vi alltså påverka risken och fördröja förloppet genom våra levnadsvanor. Göra vi det innebär det en vinst för både individen och samhället, säger Birgitta Ejdervik Lindblad.

Text/foto: Yvonne Busk Bilder: Mostphotos

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto