En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Munnen ­– en del av kroppen

God munhälsa handlar inte bara om friska tänder. Allt fler kopplingar klarläggs mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer.

– Munnen är en del av kroppen och god munhälsa innebär också bättre allmänhälsa, säger Björn Klinge, tandläkare och professor i parodontologi.

Hjärt- kärlsjukdomar är ett område där det numera finns ett tämligen gediget forskningsunderlag kring kopplingen mellan dessa sjukdomar och munhälsa. I maj 2016

fanns det närmare 1800 studier inom detta område som pekade på ett samband.

Björn Klinge sitter i styrgruppen för en omfattande studie där man kunnat konstatera att personer med tandlossning och infektioner i munnen löper närmare 30 procents högre risk att drabbas av hjärtinfarkt. Studien omfattar 805 patienter som haft en första hjärtinfarkt och en lika stor kontrollgrupp med personer som inte haft hjärtinfarkt.

Björn Klinge

Den första analysen gjordes 2016. Nu följer forskarna alla dessa patienter för att se om de som haft tandlossning också får ytterligare infarkter.

– Detta är den hittills bästa studien som gjorts på det här området. Indirekt visar den att det finns ett orsakssamband här. För att definitivt slå fast det skulle man behöva göra en studie där man behandlar munsjukdomar och följer upp med att se om det minskar hjärtkärlsjukdomarna. Men någon sådan studie är inte gjord och skulle vara svår att göra. Det skulle krävas att den gjordes under lång tid, flera decennier och dessutom att en kontrollgrupp inte fick behandling för tandlossningsjukdom, vilket inte är möjligt av etiska skäl. Vi får i stället samla de indirekta svaren, säger Björn Klinge.

Det som händer vid tandlossning eller inflammation i munnen är att bakterier eller ämnen frigörs som kan påverka blodkärlen i andra delar av kroppen negativt. De bidrar till fettbildning och kan medföra att plack i ett kranskärl spricker och en propp bildas, vilket oftast är orsaken till hjärtinfarkt.

En annan sjukdom som har tydliga kopplingar till munsjukdomar är diabetes. Tandlossningssjukdomar påverkas negativt av höga blodsockervärden. Och omvänt har man kunnat konstatera att behandling av tandlossningssjukdomar hos diabetespatienter leder till att blodsockernivåerna stabiliseras. Dessutom innebär förbättrad munhälsa att komplikationer som är vanliga vid diabetes minskar. Exakt vad som är orsak och verkan är inte klarlagt, men det viktiga är att sambanden visar att det finns mycket att vinna på tätare samverkan mellan tandvård och diabetesvård, menar Björn Klinge.

– Nyligen hölls en konferens med tandläkare och diabetesläkare, där man diskuterade detta. Traditionellt har munnen betraktats som en fristående del som inte riktigt hör ihop med resten av kroppen. Vi har en uppdelning mellan tandvård och annan hälso- och sjukvård i såväl utbildning som vårdorganisation och lagstiftning som bidrar till det. Nu börjar vi fatta att infektioner i munnen påverkar kroppen som helhet. Det ingår numera i de nationella riktlinjer som finns för diabetesvård att patienterna ska hänvisas till tandvård, men detta efterlevs till bara tio procent. Kunde man hitta bättre samverkansformer mellan tandvård och diabetesvård skulle det vara till gagn för både patienterna och professionerna, säger han.

Exempel på andra sjukdomar som verkar ha samband med munhälsa är benskörhet, demens och cancer.

När det gäller benskörhet innebär kopplingen, förenklat uttryckt, att det som läcker ut från en kronisk inflammation i munnen påverkar bentäthet på två sätt. Dels genom att blockera nybildning av benmassa och dels genom att stimulera eller påskynda en nedbrytning.

De studier som gjorts kring demens har fokuserat på Alzheimers sjukdom. Det är relativt små studier som indikerar att tandlossningssjukdomar har betydelse inte för att orsaka, men för att påskynda, utvecklingen av demens. Studierna visar en tydlig kognitiv försämring hos alzheimerpatienter som också hade tandlossningsproblem. Inflammationen antas bland annat bidra till plackbildning i hjärnan.

Sambandet mellan cancer och munsjukdomar är ett hett forskningsområde just nu, enligt Björn Klinge, som lyfter fram en nyligen presenterad, finsk studie om cancer i bukspottkörteln.

– Det är en stor undersökning på 70 000 patienter som visar på en dubbelt så hög risk att dö i bukspottkörtelcancer för dem som också har tandlossningssjukdom. Forskarna hittade bakterier som antogs spela en roll. På vilket sätt kunde studien inte förklara, men kompletterande laboratorietester visade att några av bakterierna verkade kunna dra igång en celldelningsprocess, förklarar han.

Idag har de flesta kvar sina egna tänder livet ut och det finns i sig ingenting som säger att äldre inte kan behålla sina tänder friska. Det handlar mest om vård – tandvård och egenvård. Kombinationen är det viktiga, menar Björn Klinge.

– Det är viktigt med de vanliga råden kring egenvård. Tandborstning och att man använder tandstickor eller tandtråd för att göra rent mellan tänderna. Vad som är mest lämpligt kan man rådgöra med en tandhygienist om. Men även för dem som är noga med sin dagliga tandvård är det viktigt att ha regelbunden kontakt med tandvården. Den som inte haft hål på länge kanske tycker att det är onödigt med tandläkarbesök, men en infektion gör inte alltid ont och den kan vara svår att upptäcka själv, säger han.

Ett problem som nyligen uppmärksammats är att många äldre lämnar återbud när de får kallelse till tandvård, ofta med tillägget att ”jag hör av mig själv senare”.

– Det gör de ofta inte och tandvården följer inte upp. Jag menar att här krävs särskilda insatser från tandvården sida, säger Björn Klinge.

Han betonar också vikten av att äldre verkligen får en bra daglig tandvård när de själva inte kan upprätthålla den längre. Och han skulle vilja se en förändring så att högkostnadsskyddet gäller även tandvård.

– Om du idag söker vård för inflammation i en tå så kostar behandlingen högst 200 kronor. Söker du för inflammation i munnen kan det gå på flera tusen, vilken naturligtvis innebär att många avstår från vård, säger han.

Tand- och munhälsa är viktig ur många aspekter, även sociala, menar Björn Klinge.

– Förutom att det bidrar till en bättre allmänhälsa är det viktigt för det sociala umgänget i vår del av världen och därmed för människors livskvalitet och hela livssituation, säger han.

Text:Yvonne Busk Bilder: Mostphotos

 

 

 

 

 

 

Ett svar to “Munnen ­– en del av kroppen”

  1. Gunn skriver:

    Eftersom munnen är en del av kroppen borde all tandvård ingå i högkostnadsskyddet för alla.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto