En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Sol och näring bygger hälsa

Det är tråkigt att äta ensam, tycker många. Och vad värre är – det är inte bra för hälsan – eftersom de ensamma måltiderna ofta blir näringsfattiga. Särskilt äldre män som lever ensamma riskerar att drabbas av undernäring.

Albert Westergren, sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap och professor i omvårdnad vid högskolan i Kristianstad forskar kring undernäring hos äldre. Han tror, utan att ha belagt just den saken med vetenskapliga studier, att undernäring är ett väl så stor hot mot människors hälsa som övervikt.

– Undernäring är som navet i ett hjul – det påverkar så mycket. Sambanden är mycket komplexa, men jag tror generellt att risken att som äldre drabbas av sjukdom till följd av undernäring är större än om man lever med lite lätt övervikt, säger han.

14 procent av personer över 65 som bor hemma är undernärda. Och orsakerna kan vara flera.

– Vi vet att äldre som lever ensamma, framför allt män, löper den största risken för undernäring. Det handlar nog till en del om att de tidigare i livet inte varit så vana vid att laga mat. Kvinnor klarar sig lite bättre, men också de drabbas. De har ofta haft hand om matlagningen hemma tidigare, men när de lever ensamma känns det inte lika meningsfullt för dem att laga fullvärdiga måltider. Andra faktorer som påverkar är att de kanske har fått svårare att ta sig iväg för att handla och att de inte orkar bära hem tunga matkassar på samma sätt som tidigare, säger Albert Westergren.

Albert Westergren
Foto: Jakob Westergren

Den som lider av undernäring har brist på energi, protein eller andra näringsämnen i en omfattning som orsakar mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppen. Det kan handla om brist på vissa vitaminer och näringsämnen som kan mätas genom prover eller förlorad muskelfunktion och stryka. Detta kan i sin tur leda till benskörhet, fall och frakturer och bli till en ond cirkel som innebär ytterligare sämre mathållning för den som inte orkar ta sig till en affär, eller bära hem matkassar.

Minskad muskelmassa och ökad fettmassa hör till åldrandet, men förvärras med otillräckligt näringsintag och stillasittande. Som i så många andra sammanhang är fysisk aktivitet och utevistelse alltså viktigt även för den som vill förebygga undernäring.

– Det behöver inte handla om att gå på gym, men hemmagymnastik med enkla övningar som knäböj och tåhävningar är bra. Och dagliga promenader är viktiga. Förutom att de stärker muskulaturen innebär de att aptiten ökar och att man fyller på D-vitamin, förklarar Albert Westergren.

Brist på D-vitamin har koppling till många vanliga sjukdomar, som cancer, benskörhet, infektioner av olika slag, typ2-diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och muskelsjukdomar. Eftersom den viktigaste D-vitaminkällan är solljus och UV-strålning är det mycket vanligt med D-vitaminbrist i Sverige, särskilt under vinterhalvåret.

– Det finns en intressant studie där man följt frisk blodgivare i Göteborg under ett år. Den visade att hälften av dem hade D-vitaminbrist under vinterhalvåret, berättar Albert Westergren, som tycker att det är en bra idé att ta D-vitamintillskott under vintern.

Äldre behöver också vara uppmärksamma på att få i sig tillräckligt med protein. Det bidrar till att upprätthålla muskelfunktion och styrka, samtidigt som upptagningsförmågan för protein minskar med åren.

De som nu befinner sig i, eller går in i, pensionsåldern tillhör en generation som haft mikro och halvfabrikat att tillgå tidigare i livet. Och det verkar vara vanor som många fortsätter med, enligt en studie som Albert Westergren arbetat med.

– När vi intervjuade äldre i Osby kommun berättade många att de köpte hem färdigmat och mikrade den. Det är naturligtvis bättre än att leva på mackor och kex, men jag skulle önska att det utvecklades färdigmat, med mer protein och högre näringstäthet, som var avsedd just för äldre. Och jag tror att det kommer. Jag vet att det pågår sådana arbeten inom ett innovationsprojekt som syftar till att ta fram smarta lösningar för äldre.

Ätproblem av olika slag är också något som kan leda till undernäring. Det kan handla om motoriska problem som gör det svårt att hantera bestick, eller problem att svälja som resultat av olika sjukdomar. Numera finns och utvecklas tekniska äthjälpmedel för den som rent praktiskt har ätsvårigheter, men kosttillskott och extra energirik mat är också en del i lösningen, menar Albert Westergren.

– Att få i sig samma mängd näring med mindre mängd mat är ett sätt. Eller att äta en mindre mängd, men vid fler tillfällen. Om det handlar om sväljsvårigheter kan matens konsistens också ha betydelse. Den som har ätproblem av det slaget kan få bra hjälp av en dietist. Man kan be att få prata med en dietist på vårdcentralen, i kommunen eller, om det inte finns någon där, att bli remitterad till dietist på ett sjukhus.

Kosttillskott kan alltså vara viktiga, men kan aldrig helt kompensera vanlig mat. Vi kan alltså inte, för att hårdra tanken, leva på piller.

– Nej, det handlar inte bara om att få in viktiga näringsämnen i kroppen. Kroppen måste också ta emot dem på det sätt den är avsedd att ta emot dem. Mage och tarm måste få arbeta om vi ska må bra, säger han.

För att personal på sjukhus och äldreboenden ska kunna identifiera både ätproblem och risk för undernäring har Albert Westergren utvecklat en internetbaserad utbildning. Den förmedlar på mindre än en timme viktig kunskap till vårdpersonal. 2014 tog 300 medarbetar på Skånes sjukhus del av utbildningen. Utvärderingen visade att det ledde till att fler patienter med risk för undernäring fick energi- och proteinrik mat och att fler fick kontakt med dietist. Det var förändrigar som fanns kvar också vid en uppföljning efter elva månader.

Nu har flera kommuner i landet låtit vårdpersonal ta del av utbildningsprogrammet och Albert Westergren skulle gärna se att det infördes som rutin överallt.

– Utbildningen är framtagen med hjälp av flera professioner och väl evidensbaserad. Det jag har hört från vårdpersonal är också att mycket av kunskaperna har de redan av erfarenhet, men att det är bra att få bekräftat att man kan och gör rätt. Det är också ett material som alla personalkategorier ska kunna använda, säger han.

Text: Yvonne Busk Bilder: Mostphotos Porträttfoto: Jakob Westergren

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto