En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Utrymme för visdom

En del äldre har stor förmåga att se ett värde i det lilla. De kan uppleva att de har god hälsa och hög livskvalitet, trots funktionsnedsättningar och sjukdomar. Vad gör de i sin vardag som bidrar till den hållningen? Det är frågor som Hanna Falk, docent i vårdvetenskap, söker svar på.

Att sitta vid ett köksbord hos någon som berättar om hur de värdesätter det lilla och till synes triviala är som att kliva in i en bubbla av visdom, tycker Hanna Falk. I sin forskning gör hon just detta. Hon intervjuar äldre människor om hur de lever och tänker för att bibehålla en positiv livshållning när de gått in i ”den fjärde åldern” – en livsfas som inte inträder vid en viss födelsedag, utan när livet börjat begränsas av sviktande hälsa.

Den föregås av den period som kallas ”den tredje åldern” och som brukar beskrivas som ett aktivt pensionärsliv med resor och fritidsaktiviteter. Stereotypen för dem som befinner sig i den fasen är de vackra, brunbrända, silverhåriga människor som vandrar hand i hand på en strand.– Vi har haft en enormt god hälsoutveckling, med en generellt kraftigt ökad medellivslängd och fler friska år än tidigare generationer. Men oavsett hur aktiva vi är i hög ålder så kommer vår funktionsförmåga att avta till slut och vi drabbas av sjukdomar. Då är det värdefullt om man kan hitta strategier för att behålla sin livskvalitet, och skatta sin hälsa som god, även när objektiva fakta visar på motsatsen, säger Hanna.

Det handlar om resiliens, alltså förmågan att återhämta sig från, stå emot eller finna sig tillrätta inför förändringar. Vissa människor har den förmågan i högre grad än andra. Ibland har detta betraktats som ett personlighetsdrag, något man föds med och inte styr så mycket själv. Men Hanna tror att det snarare är en process som går att påverka.

Hanna Falk

Hanna Falk är verksam vid det tvärvetenskapliga forskningscentret Age Cap – Centrum för åldrande och hälsa, i Göteborg. Just nu arbetar hon med en studie där ett trettiotal personer födda 1923-24 intervjuas. De har alla minst en funktionsnedsättning som påverkar deras dagliga liv och minst två kroniska sjukdomar, men de betecknar ändå själva sin hälsa som god eller mycket god.

– Vi vill veta vad de gör i sin vardag som hjälper dem att vidmakthålla känslan av god hälsa, vad de själva tror att det beror på att de lyckas göra det och hur de valt att se på de förändringar åldrandet innebär. Studien är inte klar, men det vi sett hittills stöder mitt antagande att det handlar om medvetna strategier, förklarar Hanna.

I den fjärde åldern måste vi ha en reviderad syn på vad hälsa är, tycker hon. Det yttersta syftet med forskningsprojektet är att få fram en modell där faktorer som kan definiera hälsa i den gruppen blir tydliga. Även om teorier och modeller alltid innebär grova förenklingar så menar hon att de kan innebära nya och värdefulla kunskaper som kan användas i vården. Hon har tidigare arbetat fram modeller som kommit till praktisk nytta på vård- och omsorgsboenden. Då handlade det om att identifiera vilka faktorer som innebar att äldre lyckades skapa hemkänsla på en institution.

Visdom är ett begrepp som inte används särskilt ofta numera, men Hanna ser en stark koppling mellan visdom, som hon definierar det, och en hög grad av motståndskraft eller resiliens. De människor hon kallar visa karaktäriseras av stor livserfarenhet, god självinsikt och intuition. De är toleranta, empatiska och har en stor pragmatisk kunskap om världen. De har också slutit fred med det faktum att de blivit äldre. Det tror hon är en viktig komponent i deras goda förmåga att bemästra och möta funktionsnedsättningar och sjukdom.

– Vi behöver ta vara på den visdom dessa människor besitter mycket mer än vi gör idag, säger Hanna.

I ett kommande forskningsprojekt planerar hon att fördjupa sig just i begreppet visdom. Över huvud taget tycker hon att det behövs mycket mer forskning som kartlägger vilka faktorer som gör att vi inte drabbas av sjukdomar och vilka strategier som finns att bemästra de svårigheter som uppkommer.

– Det finns fortfarande ett stort fokus på ohälsa i forskningen, där man försöker identifiera faktorer som orsakar sjukdom och ohälsa. Men vi behöver också titta på motsatsen – vad det är som ligger till grund för en god hälsa, säger Hanna Falk.

Text: Yvonne Busk Bilder: Mostphotos

Age Cap är knutet till Göteborgs universitet och bildades 2013-2014 genom bidrag från forskningsrådet Forte. Det har snabbt vuxit till ett tvärvetenskapligt center som involverar fem fakulteter och sammanlagt 16 deltagande institutioner.

Se även artiklarna: Livsvillkor i backspegeln och Vad hindrar dig från att bestiga berg?

 

Ett svar to “Utrymme för visdom”

  1. Birgitta Hulander skriver:

    Intresant läsning! Min mamma 88 årstämmer med din forskning, nöjd med livet i den fjärde åldern. Hoppas jag blir likadan. Mvh Dotter 68 år

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto