En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Vägen som alltid leder vidare

Vi kan alltid, även som äldre, vandra vidare på vägen mot oss själva och våra sanna jag. Det är en tanke som genomsyrar psykologen och psykoterapeuten Patricia Tudor Sandahls bok Vägar till levande liv, som nyligen kommit ut på Libris förslag.

Patricia Tudor Sandahl tar livet på allvar och uppmanar oss att göra detsamma, att så långt möjligt sträva mot den vi var ämnade att bli. Hon menar att vi så länge vi lever bör reflektera över våra liv, var vi är, vart vi är på väg, vår roll och vårt agerande i vår egen vardag. Våra liv är aldrig bara våra egna. De påverkar våra närmaste och ytterst hela mänskligheten. Vilka är egentligen våra innersta drivkrafter? En fråga som alltid kan fördjupas och sällan har enkla svar.

Patricia Tudor Sandahl

Patricia har levt relativt länge, i 77 år. Men den mängd iakttagelser och tänkta tankar som följer med detta resulterar för hennes del inte i ett bekvämt konstaterande av hur saker och ting ligger till, med punkt efter. I stället leder de hela tiden vidare till nya frågor som söker svar.

”Mogen är inte något man är, utan något man i bästa fall håller på att bli”, konstaterar hon i boken.

Hon skriver om ”synd” – ett begrepp som möjligen känns ålderdomligt och kanske inte så relevant i dagens sekulariserade samhälle. Men det finns anledning att reflektera kring detta, menar hon och redogör för hur olika tänkare sett på begreppet vid olika tider i historien. Själv definierar hon det på följande sätt:

”Synd är det som vi gör, eller det som vi låter bli att göra, som ökar avståndet mellan den vi är och den vi har möjlighet att bli. Det som får oss att stanna upp i vår utveckling och avsäga oss vår del av ansvaret att fullborda det som vi är skapade till.”

Bokens kapitel utgår från de sju dödsynderna; avund, vrede, frosseri, girighet, vällust, likgiltighet, och högmod. Patricia anknyter dem till vår egen tid, vårt eget samhälle, ställningstaganden i vår vardag och inte minst vad det betyder för vår personliga utveckling att reflektera kring dem. Vem kan till exempel förneka att girighet och likgiltighet inför det som händer omkring oss kan stärka onda krafter idag eller att avund fortfarande skapar ångest hos den som drabbas av den känslan. Vi som är äldre måste se upp med en särskild sorts avund, skriver hon:

”Att leva i ett samhälle där man ständigt påminns om att det som räknas är att vara ung, stark och vacker är svårt. Ibland rent av smärtsamt. Det är lätt att bli förgrämd och uppgiven när rynkorna kommer och man inte längre står sig i konkurrensen.”

Det finns gott om referenser till tänkare och filosofer från vitt skilda historiska tidsepoker i boken. Från den grekiska filosofen Aristoteles (384-322 f Kr) och bibeln, till moderna författare och iakttagelser från vår egen samtid. Ofta spårar Patricia ordens ursprungliga betydelse, vilket ger en hel del ”aha-tankar”. Det är en vacker bok. Även bilderna väcker tankar.

 

Egentligen är Vägar till levande liv en bearbetning av Patricia Tudor Sandahls tidigare bok Den fjärde åldern, som kom ut 2011. Också där skrev hon om begreppet synd och om de sju dödssynderna. Men i enlighet med sin egen filosofi att ständigt gå vidare, granska och fördjupa de egna tankarna hade hon behov av att nu – sex år senare – bearbeta texterna till en ny bok.

Text: Yvonne Busk 

Se även en tidigare intervju med Patricia Tudor Sandahl: Åldrandet – mer omvälvande än jag trodde.

 

.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto