En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Vägen till det goda åldrandet

Om höst byts mot vår i det gamla uttrycket ”ålderns höst” leds tankarna om. Från en mörk, smalnande väg till en ljus som öppnar sig mot nya möjligheter. Ålderns vår är titeln på ett scenprogram om åldrande av och med Birgitta Ingridsdotter, legitimerad psykolog och musikern Hans Wilhelm Löwgren. De är en duo som även gör musikprogram av lättare karaktär tillsammans.

Hans Wilhelm Löwgren och Birgitta Ingridsdotter

En gråkall vårdag samlas ett 60-tal pensionärer i SPF:s lokaler i Sollentuna, utanför Stockholm för att lyssna till Ålderns vår. Titeln är inspirerad av den dikt med samma namn som danspedagogen, författaren och översättaren Brita af Geijerstam skrev 1999, vid 98 års ålder. Texten är projicerad på en duk vid scenen. Hans Wilhelm Löwgren har tonsatt den och inleder programmet med att sjunga till gitarr.

Ålderns höst är ett tal som förvillar.

Ålderns vår är ett tal som jag gillar.

Lyckligt är att kunna se
hur mycket livet ännu kan ge.

Birgitta Ingridsdotter är legitimerad psykolog och ordförande i Sveriges geropsykologers förening. Det friska psykologiska åldrandet är hennes fokus. Hon påpekar att de allra flesta är friska av de två miljoner människor som är över 60 år i Sverige idag. Och vad är då ett gott psykologiskt åldrande för dem som inte drabbas av allvarliga sjukdomar?

– Det är viktigt att våga vara sig själv och att acceptera sig själv för den person man är och den ålder man har. Det är mycket olika personer som sitter här. Med åren mejslas våra personligheter ut allt tydligare och vi är mer olika varandra som äldre än när vi var tonåringar, säger Birgitta och tittar ut över sin publik.

Hon vänder sig emot att äldre människor blir hopbuntade till en enda kategori, utan hänsyn vare sig till individuella skillnader eller till det stora åldersspann som finns i gruppen äldre, från 60 år och uppåt.

– Det vore bättre att vi talade om seniorer, äldre och gamla på samma sätt som vi talar om barn, ungdomar och vuxna, säger hon.

Att leva i nuet och odla relationer hör också till det goda åldrandet. Och Birgitta påminner om att korta, tillfälliga relationer också räknas.

– Vi möter människor i kassan i affären där vi brukar handla, eller människor som vi brukar möta på promenaden. Man tittar på varandra, börjar hälsa igenkännande och till slut kanske man börjar prata. Det är också relationer vi mår bra av, säger hon.

Hon talar om minnet, som utan närmare precisering ofta påstås bli sämre med åren. Men minnet består av många delar och de flesta minnesfunktioner påverkas inte alls av ett normalt åldrande hos en frisk person, berättar Birgitta. Det gäller kunskapsminnet, levnadsminnet, det motoriska minnet och det sensoriska minnet.

Kunskapsminnet innehåller allt vi lärt oss genom livet – från tyska glosor till matematikens hypotenusa.

– Någon som har fyllt 90 har samlat mycket i sitt kunskapsminne. Men det som inte är aktuellt måste man leta fram, säger hon.

Kunskapsminnet är kontrollerbart. Det som hämtas där kan vara sant eller falskt. Levnadsminnet däremot utgörs av våra personliga minnen. Ingen kan veta om man ljuger eller talar sanning när man plockar fram dem, men somliga levnadsminnen kan delas med någon man känner väl.

I det motoriska minnet finns alls det som kroppen lärt sig och utför automatiskt, som att gå, cykla, sticka eller simma.

I det sensoriska minnet samlas det vi upplevt med våra sinnen. Dofter, musik, minnet av hur vatten känns mot huden, eller att stenar är hårda.

– Dessa fyra minnen försämras alltså inte automatiskt med stigande ålder. De påverkas bara om man är mycket stressad eller drabbas av sjukdom. En del av minnet – arbetsminnet, som handlar om vår förmåga att lagra och bearbeta information i stunden – påverkas dock av ålder. Det blir långsammare. Men om man ska kalla det en försämring eller inte är mycket en värderingsfråga, säger Birgitta.

En fråga som intresserat forskare i många år är det som kallas ”det framgångsrika åldrandet”. Studier har visat att människor som uppnår en mycket hög ålder – 105-åringar – mår psykiskt bättre än genomsnittet. Så vad har de gjort?

– De har valt och valt bort. De har inte slösat sin tid på sådant de inte var intresserade av, men i stället optimerat sin kraft på det de var bra på. Och de har kompenserat för sådant som inte längre fungerar optimalt. Glasögon när synen försämras, hörapparat när hörseln sviker. Gemensamt för dem är att de har gått sin egen väg, förklarar Birgitta och lämnar över till Hans och den självklara musikillustrationen till detta – Frank Sinatras kända sång, My Way.

And now, the end is near
And so I face the final curtain
My friend, I’ll say it clear
I’ll state my case, of which I’m certain

I’ve lived a life that’s full
I’ve traveled each and every highway
But more, much more than this
I did it my way…

Det är inga sensationella nyheter som presenteras i programmet Ålderns vår, men väl belagda fakta kring vad som händer med oss i ett friskt åldrande. Fakta som passar att bli påmind om under en vandring på den där ljusare vårvägen som leder mot nya insikter och upplevelser. Att kombinera ett seriöst föredrag med passande och välkänd musik gör att programmets budskap blir lätt att ta till sig.

– Forsätt med aktiviteter och kom ihåg att man visst kan lära gamla hundar att sitta! Vill du lära dig italienska, ryska eller dataprogrammering, gör det! Du kan lära dig allt du vill, även om du måste öva mer än när du var ung, ha större tålamod och låta det ta längre tid. Men kom också ihåg – sök hjälp när du behöver det, säger Birgitta Ingridsdotter avslutningsvis.

Till sist: Anna-Greta Vides dikt Du har ett liv, tonsatt av Hans Wilhelm Löwgren.

Du har ett liv, ett fattigt eller rikt.
Och det är inte någon annans likt.
Och du kan handskas med det ganska fritt.
Men ändå är det inte riktigt ditt.
_
Du kan förråda det för mat och sold.
Du kan förtrycka det med hot och våld.
Du kan förneka vad det innerst vill.
Men mycket skall det inte tjäna till.
_
Du skall till sist med ödmjukhet förstå
en sanning, som är prövande att nå,
och som du kanske tvivlar på ännu:
Ditt liv är mycket starkare än du.

 

Upp till oss att fundera vidare

Karin och Sture Pettersson

Karin och Sture Pettersson, nyss fyllda 80 båda två tycker att programmet Ålderns vår gav mycket att tänka på. De jobbar båda ideellt. Sture som borgerlig vigselförrättare och Karin som volontär i kvinnojourer.

– Det var viktigt att fakta om minnet fick sin plats och på vetenskaplig grund, säger Karin. Det var faktaspäckat och samtidigt trevligt, en lagom blandning av tungt och lättsamt. Sedan är det upp till oss allihop att fundera vidare. Vi är två som kan gå hem och tänka. Men egentligen vore det idealiskt om det kunde följas upp med smågruppsdiskussioner. Informella samtalsgrupper grupper tror jag mycket på.

 

Text: Yvonne Busk

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto