Nicholina Stenström

Hur du bör hålla igång leder och ligament som äldre och pensionär

Rörlighet i leder och friska ligament är viktiga för en pensionärs allmänna rörlighet och välbefinnande. Med ledrörlighet menas förmågan att upprätthålla ett visst rörelseomfång. Ledrörligheten minskar med stigande ålder och kan därför vara en begränsande faktor för normal funktion i …

Read MoreHur du bör hålla igång leder och ligament som äldre och pensionär