En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag

Ibland värker hela livet

Är det möjligt att skriva en Manual till människan – en sorts handbok för reparation av människor som gått sönder? Ja, anser Gunilla Brattberg, läkare och författare till en nyutkommen bok med just den titeln. Det är inte bara möjligt, för henne har det varit nödvändigt att skriva den. Hon har tidigare skrivit närmare 40 böcker som hon gett ut på eget förlag.

– Jag vill inte gå i graven med en guldgruva av erfarenheter som jag inte har dokumenterat för eftervärlden. I den här boken har jag samlat min 40-åriga erfarenhet av möten med trasiga människor som jag på olika sätt har hjälp att leva vidare med förbättrad livskvalitet, säger hon.

Gunilla har bakom sig ett långt yrkesliv som narkos- och smärtläkare och i den rollen mött många smärtpatienter. Men boken bygger inte minst på de erfarenheter hon samlat under mer än 20 år då hon arbetat ideellt med Värkstadskonceptet. Det är ett långsiktigt rehabiliteringsprogram som hon utarbetat, där människor får hjälp att hitta verktyg som gör att de steg för steg, och av egen kraft, kan ta sig tillbaka till livet, ibland även till arbetslivet. Under några år skapades Värkstäder som jobbade enligt konceptet på olika håll i landet.

Gunilla Brattberg Foto: Martin Nauclér

Gunilla Brattberg
Foto: Martin Nauclér

Under 14 år ledde Gunilla samtalsgrupper på upp till 50 personer i Värkstaden i Stockholm. Dit kom människor med långvarig värk och annan ohälsa. ”Ofta värkte hela livet”, som hon uttrycker det. Gemensamt för många av dem som kom var att vården inte kom längre i behandling av dem. De hade fått höra att de måste leva med sin smärta, men vården kunde inte ge dem vägledning i hur de skulle kunna göra det. Där tog Värkstaden vid med vad Gunilla kallar efterbyggande vård.

Värkstaden som mötesplats finns inte kvar i Stockholm. Gunilla tvingades stänga den 2008, efter att landstinget dragit in bidrag till lokalen. På tre ställen i landet finns de kvar. Nu bedriver hon rehabilitering enligt Värkstadskonceptet över internet. Och hon anser att på samma sätt som man kan rehabilitera människor via internetkurser kan det ske med hjälp av en bok. Men det handlar inte om quick-fix, betonar hon.

– Jag presenterar inga lösningar om hur man kan bli lycklig till på fredag. Det jag skriver om är svåra mänskliga processer som tar tid att jobba med, ibland många år. I många fall är naturligtvis en terapeutisk kontakt önskvärd. Men det är inte alla förunnat att få sådan hjälp. Har man en terapeut kan man med fördel läsa boken parallellt och få stoff att ta upp i sin terapi.

 Manual till människan. Om utbildning i Livets Universitet är en titel som kan tyckas pretentiös. Men den bygger på citat från deltagare i hennes samtalsgrupper. Personer som tycker sig ha utbildats vid just Livets Universitet. Eller som konceptet ibland sammanfattas; de har fått värktyg för att hantera värkligheten och blivit värkmästare. Boken rymmer många citat från deltagare och även mycket material från Gunillas tidigare böcker. Därmed har den blivit en diger volym på över 500 sidor.

Den vänder sig till olika grupper av läsare; till dem som själva sitter fast i en problematik, anhöriga eller vänner till personer med exempelvis långvarig smärta, utmattningssyndrom eller psykiskt ohälsa och till dem som har en mer yrkesmässig koppling till sådana patientgrupper. Förmodligen har alla läsare inte samma utbyte av alla boksidor, menar Gunilla.

– I slutet av boken finns till exempel några avsnitt som beskriver hur man på bästa sätt arbetar med människor i kris och kaos. De är ju mest avsedda för dem som ordnar rehabilitering eller kurser. Men även dessa avsnitt kan ge den krisande människan en hel del att tänka på. Jag tror att en del kommer att läsa boken från pärm till pärm, men det kanske är vanligare att man, precis som i en manual eller bruksanvisning, slår upp det kapitel som handlar om situationen jag befinner mig i just nu.

– Jag skulle önska att sjukvården tar vara på de erfarenheter vi har från arbetet i Värkstäderna. Man behöver inte uppfinna hjulet igen. Den metod som boken beskriver har visat sig ge goda resultat. Dessutom är den oerhört kostnadseffektiv, säger Gunilla Brattberg.

Text: Yvonne Busk Bilder/ foto: Motsphotos/ Martin Nauclér

För mer info: www.varkstaden.se

Seniorhälsa har tidigare skrivit om Gunilla Brattbergs arbete inom SeniorNet med att lära äldre digital kommunikation och internet. Se artikeln: Ta en promenad i Tokyo – på nätet.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklad av Webbyrå Websoluto