En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Kategorier Seniora filosofer
Senaste inlägg
  • Anna Herttings vision om god vård är mötet mellan en väl förberedd patient och en personcentrerad vård. Läs mer

Psykologiska faktorer som hälsoresurs

Att känna hopp och framtidstro är lika viktigt för hälsan som fysisk aktivitet och bra matvanor. I många år har Margareta Kristenson, professor och överläkare i socialmedicin i Linköping, arbetat för att den insikten ska få större genomslag och leda...

Sjukdomen får inte styra mitt liv

Hon kallar den 22 mars 2006 för sin andra födelsedag. Det var då Christina Wandt slutade röka, nästan ett år innan hon fick diagnosen KOL. Idag lever hon ett aktivt liv, trots sin sjukdom. Med träning, medicinering och planering får...

Skogen gör mig snäll

Naturen och tankarna den väcker. De enkla sociala kontakterna. Lokal kultur och närhet till ett större kulturutbud. Anita Helgesdotters identitet är starkt förknippad med bostadsorten – Norberg i norra Västmanland. För henne är det den ideala platsen att bo på....

Hur vi mår där vi bor

Vem mår bäst – den som bor i storstad, mindre tätort, by eller mer isolerat på landet? Frågan är komplex och forskningsstudier som försökt besvara den blir motstridiga, eftersom de har olika fokus. Att naturen har en välgörande inverkan på...

Fler psykologer behövs i primärvården

Att psykologiska faktorer spelar en central roll för vår hälsa blir allt tydligare och forskning inom området hälsopsykologi växer lavinartat. – Vi har nu en bred kunskap om dessa samband. Vi vet också att psykologiska metoder är effektiva för behandling...

När oro för hälsan tar över livet

Du känner något i hjärttrakten. Du har en envis huvudvärk. Tankarna skenar och oron kommer störtande som en lavin. Allvarligt hjärtfel? Hjärntumör? Att drabbas av hälsoångest innebär stort lidande och bör mötas med adekvata metoder, menar Erik Hedman, psykolog, docent...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto