En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Kategorier Seniora filosofer
Senaste inlägg
  • Anita Klum har i många år arbetet med mänskliga rättighetsfrågor. Under elva år, fram till 2001, var hon generalsekreterare för den svenska sektionen av Amnesty International.  För närvarande är hon ordförande för FIAN International, en organisation som arbetar för en värld fri från hunger, där varje kvinna, man och barn till fullo kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter. Anita Klum är också styrelseledamot i Olof Palmes minnesfond och ordförande i Etnografiska museets vänner.Anita Klum skriver om det ideella engagemangets olika sidor och betydelse Läs mer

Varför skulle våld upphöra efter 60?

Den som blir slagen av ett barn, partner, eller annan närstående håller ofta tyst om det. Det tar emot att ringa polisen och anmäla. Därför är mörkertalet stort kring våldsutsatta äldre – särskilt kvinnor. Frågan har börjat uppmärksammas på senare...

Patienten expert på sin egen upplevelse

Patienten i centrum är ingen ny målsättning i vården. Men det arbetssätt som kallas värdebaserad vård innebär att patienten kommer till tals på ett nytt sätt, anser Thore Eklund Prostatacancerföreningens representant vid Akademiska sjukhuset inom det koncept som kallas värdebaserad...

Tyst och skönt eller osäkert och farligt

Städer med mindre buller. Elbilar som glider fram utan att väsnas. När tystnad är en bristvara kan det låta som en lockande framtidsvision. Men tysta bilar är farliga, speciellt för människor med nedsatt syn, anser Synskadades Riksförbund (SRF) som ordnar...

Jag tackar för natten och hälsar en ny dag

Gladlynt, enfaldig och lättroad – klart att jag har kul! säger Annicka Kronberg när hon gör en ironisk snabbskiss av sig själv. Mer på allvar talar hon om en livskänsla som skänker mycket glädje. Hon har två yrken – skådespelare...

Seniorföretagare samlas på Österlen

Intressegruppen Seniorföretagare på Österlen bildades i våras och samlar äldre företagare till diskussioner och aktiviteter. – Det är livskvalitet att kunna fortsätta att vara aktiv. Genom intresseföreningen kan äldre företagare få kontakter och fortsätta att utvecklas som personer, säger Lars...

Barndomsminnen är en kraftkälla

Stig Lång upptäckte berättelsens kraft när han jobbade i skolor som dramapedagog. Hur stökigt det än var i en klass så blev det lugnt om eleverna fångades av en berättelse. Nu får han stort gensvar när han är ute på...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto