En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Kategorier Seniora filosofer
Senaste inlägg
  • Kersti BergoldKersti Bergold skriver om mötet mellan konsten och dess åskådare och vikten av den inramning konsten får i byggnaden där den visas. Läs mer

Bättre sömn för ökad livskvalitet

Sömnskolan som bygger på KBT – kognitiv beteendeterapi – är en effektiv behandlingsmetod vid sömnproblem. Men Rita Fredin Larsson, KBT-terapeut i Borlänge, har sett att äldre svarar sämre än yngre på den. Nu ska hon i en studie undersöka om...

Framtiden längre bort än vi önskar

Att medicinskt behandla den torra formen av makuladegeneration (AMD) är ännu inte möjligt. Men stamcellsforskning kan öppna en väg framåt. Det är Anders Kvanta, som sedan fem år tillbaka forskar på området, övertygad om. Samtidigt räknar han med att det...

Kroppen försvarar sig – vi kan hjälpa till

När vi föds är ögonens linser klara och genomskinliga. 80 år senare har de grumlats. Då behöver hälften av oss genomgå en operation för gråstarr – den enda behandling som finns idag. Men forskning pågår kring nya metoder och själva...

Fler perspektiv med patientmedverkan

Att kartlägga sjukdomars orsaker och hitta effektiva behandlingsmöjligheter ligger i såväl medicinska forskares som patienters intresse. Men deras infallsvinklar skiljer sig ändå åt. För att så bra som möjligt beakta patienternas perspektiv blir det allt vanligare med patientmedverkan i medicinska...

Dags att sätta gränser för ”mätkulturen”...

Hon har lyft på locket till en tryckkokare – filosofen och författaren Jonna Bornemark. Plötsligt vill alla tala med henne om den nya boken – Det omätbaras renässans – en uppgörelse med pedanternas världsherravälde. I den sätter hon ord på...

Jakten på fulländad hälsa

Hur blir livet om vi alltid strävar efter att bli den bästa versionen av oss själva? Om allt – inklusive hälsan – ska optimeras? Frågan tas upp i radioprogrammet Kropp och själ i veckan. – Vårt jobb är att diskutera...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto