En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Kategorier Seniora filosofer
Senaste inlägg
  • Töres Theorell är läkare och var verksam som invärtesmedicinare/ kardiolog på 60- och 70-talen. Därefter övergick han till stressforskning och socialmedicin och blev 1980 professor. Forskningen har framför allt handlat om stress ur biologisk, psykologisk och medicinsk synpunkt. 1995-2006 var han chef för Statens institut för Psykosocial Medicin. 2009 kom hans bok Noter om musik och hälsa som bland annat tar upp biologiska och sociala effekter av musik i vården, av att sjunga och av att sjunga i kör.Töres Theorell skriver om viktiga frågor som hamnar i skuggan av den politiska retorikens förenklade budskap. Läs mer

Att tilltalas av fåglar

En koltrast kommer nära. Du ser blänket i de svarta ögonen och får en stark känsla av att fågeln vill dig något. Att den kommunicerar. Många människor har känt så någon gång och ibland påstås intresset för fåglar öka med...

Den aktiva tredje åldern – och sedan?

Den tredje åldern har en positiv klang. En livsfas där dagens friska och aktiva pensionärer befinner sig. Men den utgör bara halva berättelsen om vårt åldrande. Nästa fas – den fjärde åldern – då hälsan börjar bli ett hinder för...

År till livet – liv till åren

Fysisk aktivitet är det oöverträffade sättet att skapa förutsättningar för ett långt och friskt liv. Det är ett budskap som förtjänar att upprepas ofta, tycker Agneta Ståhle, professor i sjukgymnastik vid Karolinska Institutet. Hon betonar också att balansövningar är en...

Effektivt med läkemedel mot frakturer?

Mindre än tio procent av dem som drabbas av en höftledsfraktur får idag behandling efteråt med läkemedel – så kallade bisfosfonater – för att stärka benstommen. – Det verkar finnas en skepsis inom läkarkåren kring hur effektiv sådan medicinering är,...

Vi är mycket mer än vårt minne

Ansiktet är sig likt. Gesterna desamma. Men de livshändelser som satt spår i ansikte och kropp finns inte kvar i minnet hos en demenssjuk person. Därinne, bakom pannan, under håret, har något hänt. Så nära är vår identitet kopplad till...

Investera på barnbarnskontot

  En mormor eller farfar som bara finns där och tar sig tid. Barnbarnet som kommer in i vardagen med nya impulser. Relationen mellan mor- och farföräldrar och deras barnbarn kan vara ömsesidigt mycket värdefull. Det är något vi inte...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto