En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Kategorier Seniora filosofer
Senaste inlägg
  • Kersti Bergold skriver om den sammanhållna kraft som kommer till uttryck i konstnären Sigrid Hjerténs verk. Läs mer

Vi och våra hjärnor

Vår hjärna är förändringsbar och nya celler bildas hela livet. Men vi måste ropa på hjärnan ibland. Kräva att den hjälper till med den där lilla extra ansträngningen. Då hakar den på och stimuleras. Idag finns en hel del kunskap...

Leva livet till slut

Sjukhuskyrkans präster har ingen predikstol och inget kyrkorum. Men varje dag möter de människor i samtal om livet och livets villkor. Ofta handlar det om att stötta någon som fått en svår diagnos eller gjort en förlust som innebär att...

Vänta inte med att kolla ögonen

Åldersförändringar i gula fläcken – makuladegeneration (AMD) – var för några år sedan omöjliga att behandla. Så är det inte längre. Den form som kallas våt makuladegeneration kan behandlas om den upptäcks i tid. Det gäller därför att inte vänta...

Fånga upp de äldre multisjuka

Patienter som samtidigt har andra allvarliga hälsoproblem tenderar att avbryta påbörjad behandling för makuladegenaration (AMD) inom ett år. Därför måste sjukvården särskilt uppmärksamma dessa patienter, anser Aldana Rosso, forskare vid Institutionen för translationell medicin, Lunds universitet. Institutionen där Aldana Rosso...

Munnen ­– en del av kroppen

God munhälsa handlar inte bara om friska tänder. Allt fler kopplingar klarläggs mellan sjukdomar i munnen och andra sjukdomar, till exempel hjärtinfarkt, diabetes, benskörhet och cancer. – Munnen är en del av kroppen och god munhälsa innebär också bättre allmänhälsa,...

Ojämlik behandling av förmaksarytmier

Hjärtat rusar. Andas lugnt! Kallt vatten i ansiktet. Många utvecklar egna strategier att dämpa snabba förmaksarytmier. Det finns en effektiv behandlingsmetod – ablation – men särskilt kvinnor kan få vänta länge på den. I genomsnitt sex år längre än män,...

Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto