En nättidning om hälsa och välbefinnande för oss som levt ett tag
Kategorier Seniora filosofer
Senaste inlägg
  • Jan Falk skriver om de bullerfredade zoner som numera går att hitta i Stockholm. Läs mer

Livsvillkor i backspegeln

1971 tyckte 70-åringar – i synnerhet kvinnor – att de fått det ekonomiskt bättre efter pensioneringen och uppskattade det. Dagens 70-åringar är betydligt mer missnöjda, trots bättre materiell standard. Ulrika Lagerlöf-Nilsson, doktor i historia, forskar kring äldres livsvillkor under 1900-talet....

Åldrandet – mer omvälvande än jag trodde

Att stanna upp, stilla mig och se på det jag möter är mycket viktigt för mig numera, säger Patricia Tudor Sandahl, psykolog, psykoterapeut och författare. Vid 77 års ålder tycker hon att insikten om vad åldrande verkligen innebär blir djupare...

Litet rum fyller stort tomrum

Vi söker det levande samtalet, säger författaren Helena Öberg, en av initiativtagarna till Karins Magasin – en litterär salong i Västerås. Formatet är litet med bredden stor. Deltagarna är män och kvinnor mellan 15 och 85 år som bidrar med...

Fler boendealternativ för dagens äldre

Idag flyttar människor även sent i livet – kanske ett par gånger efter pensioneringen. Först för att livssituationen förändras, sedan av hälsoskäl. Men bostadsmarknaden svarar dåligt mot äldres behov, anser Marianne Arbramsson, forskare vid Linköpings universitet, som i många år...

Förenklade råd ur komplexa fakta

Ät rätt! Motionera! Aktivera hjärnan och var social! Råd om hur vi ska motverka demenssjukdomar duggar tätt. Vad ska man tro? Vad är viktigast? – Det är väldigt svårt att veta för en enskild människa. Du kan aldrig veta om...

Tidig diagnos – bättre prognos

Diagnosen typ2-diabetes kan ställas genom screening vid hälsoundersökningar. Ny forskning visar att detta ger tidigare upptäckt, än om diagnosen ställs i den vanliga sjukvården och över tid väsentligt bättre överlevnad och mindre risk att utveckla andra sjukdomar. Det är inga...

« Tillbaka Fler artiklar »

Utvecklad av Webbyrå Websoluto